OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #26 - donderdag 30 mei 2013

Nieuwsbrief juni

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan en de activiteiten die in de komende weken plaatsvinden.

Aanwezigheid Rika

Rika is volgende week op dinsdagochtend aanwezig i.p.v. maandag.

Sportdag 5 juni


Op woensdag 5 juni organiseren Het Anker en De Regenboog weer een gezamenlijke sportdag!
Ook dit jaar wordt er een sponsorloop gehouden voor de Roparun.
De voorbereidingen voor alle activiteiten zijn inmiddels in volle gang.
Het beloofd weer een gezellige en actieve dag te worden.
U heeft intussen een brief gekregen met daarop alle informatie voor deze dag.
We kunnen op deze ochtend veel hulp gebruiken. Vind u het leuk om tijdens de sportdag te helpen? U kunt zich opgeven bij een van de leerkrachten.


Informatieavond 6 juni


De informatieavond die gepland staat voor donderdag 6 juni zal verplaatst worden naar donderdag 13 juni.
Dit in verband met afwezigheid van Rika van Swieten (interim directeur) op donderdag 6 juni.

Studiedag 7 juni


Op vrijdag 7 juni hebben de juffen van Het Anker een studiedag. Deze dag kunnen de kinderen genieten van een extra vrije dag.

Koffieochtend 11 juni


Op dinsdag 11 juni staat de koffieochtend gepland. I.v.m. de afwezigheid van Manon gaat de koffieochtend niet door.

Schoolreis 20 juni


Het is weer bijna zover: de schoolreis!
De voorbereidingen hiervoor zijn al volop aan de gang. De bestemming staat vast en ook het busvervoer is geregeld.
Waar we naar toe gaan houden we nog heel even geheim. Volgende week vertellen we aan de kinderen waar we naar toe gaan.
Vervolgens krijgt u een aparte nieuwsbrief met daarin alle gegevens rondom de schoolreis.
Wel kunnen we u alvast melden dat alle groepen naar dezelfde locatie toe gaan.

Overblijfouder gezocht!


Het overblijfteam is op zoek naar nieuwe overblijfouders. Vind u het leuk om tussen de middag te helpen met het overblijven op school? Dan kunt u zich aanmelden via: info@obs-hetanker.nl

Agenda juni


Woensdag 5 juni
Sportdag

Vrijdag 7 juni
Studiedag: kinderen vrij

Donderdag 13 juni
Informatieavond

Zondag 16 juni
Vaderdag

Dinsdag 18 juni
MR vergadering

Donderdag 20 juni
Schoolreis

Dinsdag 25 juni
GMR vergadering

Donderdag 27 juni
Nieuwsbrief uit

Vrijdag 28 juni
Rollende pauze voor groep 3 t/m 8