OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #196 - dinsdag 16 april 2019

Fijne vakantie!

Na het paasfeest op donderdag 18 april, gaat de meivakantie in. Twee weken lang is de school gesloten. Wij zien iedereen graag terug op maandag 6 mei.

Fijne vakantie gewenst!

Paasfeest

Donderdag 18 april vieren we een 'Vrolijk Pasen'. Groep 1-2 en 3 volgen een spelcircuit in en om de school. De midden- en bovenbouwgroep gaan 's morgens proeven doen met eieren. Op het middagprogramma staat knutselen voor de middenbouw en komt de bovenbouwgroep in een 'escape room' terecht. Veel plezier allemaal!

Alle kinderen worden die dag op school getrakteerd op een feestelijke lunch. De plaatselijke ondernemers bedanken wij voor hun bijdragen. De groenteman van de markt en bakker Voordijk vulden de lunch aan en Happy Flowers deed een duit in het zakje. Hartelijk dank!

Door het continurooster zijn de kinderen om 14.15 uur uit.

Groet van juf Karin

Juf Karin doet iedereen de hartelijke groeten! Zij komt snel weer buurten op school.

Ook willen Karin en Wilko iedereen heel erg bedanken voor alle felicitaties, cadeau's, kaarten en lieve woorden na de geboorte van hun dochter Nienke. Het werd ontzettend gewaardeerd.

Tot ziens!

Schoolfruit

De laatste week van het schoolfruit krijgen de kinderen:

* peer
* komkommer
* blauwe bessen

Opbrengst kledingactie


Bij de kledingactie van 10 april werd 943 kilo opgehaald. Dat levert de scholen een bedrag van 282,90 euro op voor het gezamenlijke 'schoolplein-potje': Certificaat__9708.pdf

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Lees hier de Acis Actueel van april 2019:
Acis_Actueel_april_2019.pdf

Activiteiten tijdens de vakantie

Yes, de meivakantie staat weer voor de deur. Alle kinderen uit de Hoeksche Waard zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze vakantie-activiteiten.
Er is weer van alles te doen in de Hoeksche Waard!

Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking met vele lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en cultuur in de Hoeksche Waard. Zo kunnen kinderen zich aanmelden voor een workshop pony poetsen, zwemmen, sport & spel, schilderen met senioren en nog veel meer.

Bekijk hier alle activiteiten:
www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/content/id/651/activiteitenflyer-schoolvakanties

Tip: Ouderavond over het kinderbrein

Voor uw agenda: Dinsdagavond 14 mei is er voor de ouders van de leerlingen van Anker en Regenboog een informatieavond verzorgd door neuropsycholoog en leerkracht Marald Mens.

Op de ouderavond over Het Kinderbrein worden de ouders / opvoeders meegenomen op een reis door het kinderbrein. Wat gebeurt er allemaal in het hoofd van het kind, thuis en in de klas?

Hoe kan het dat een kind echt niet 'dom' is, maar toch simpele dingen vergeet, moeite heeft met het voorbereiden van een spreekbeurt, of niet eens zijn eigen schooltas kan inpakken? Er wordt ook stilgestaan bij de vraag hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen om bijvoorbeeld zelf de slaapkamer op te ruimen, of tegen verlies te kunnen bij een spel. Zijn we overgeleverd aan de grillen van het kinderbrein, of hebben we wel degelijk invloed?

Het antwoord laat zich raden: natuurlijk hebben ouders vat op deze vaardigheden van hun kinderen!

Maar hoe doe je dat, als een kind meer geinteresseerd lijkt in zijn mobieltje dan in de mooie woorden van papa of mama?

Na afloop van deze avond gaan ouders niet alleen naar huis met meer (brein)kennis, maar ook met praktische tips om direct thuis toe te passen.

Concept groepsbezetting 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 zijn er weer vier groepen op Het Anker.
De verantwoordelijkheid voor begeleiding van de groepen ligt bij de onderstaande leerkrachten.

Groep 1: Anne Luijendijk
Groep 2-3: Abigail Houben en Corinne Koenderman
Groep 4-5: Karin Kooijman en Jacomien Groeneweg
Groep 6-7-8: Martin den Haan

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 vindt u de onderstaande leerkrachten voor de groepen.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 Anne Anne Anne Anne Anne
2-3 Abigail Abigail Corinne Abigail / Corinne* Corinne
4-5 Karin Karin Jacomien Jacomien Jacomien
6-7-8 Martin Martin Martin Martin Martin

* Donderdag: Om de week Abigail of Corinne

Agenda voor april en mei



 • Woensdag 17 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 18 april:
  Paaslunch en paasactiviteiten (continurooster, 14.15 uur uit)

 • Vrijdag 19 april:
  Goede Vrijdag. De school is gesloten

 • Zaterdag 20 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 5 mei)

 • Tot en met zondag 5 mei:
  Meivakantie

 • Zondag 12 mei:
  Moederdag

 • Dinsdag 14 mei:
  Ouderavond met thema 'het kinderbrein'

 • Donderdagmiddag 16 mei:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Vrijdag 17 mei:
  Meester- en juffendag

 • Maandag 20 t/m donderdag 23 mei:
  Avondvierdaagse

 • Woensdag 22 mei:
  Groep 3 bezoekt om 10:00 uur melkveebedrijf van de fam. Oudijk in Goudswaard

 • Donderdag 23 mei:
  Schoolfotograaf

 • Maandag 27 mei:
  Groep 7 en 8 op driedaagse schoolreis

 • Dinsdag 28 mei:
  Groep 7 en 8 op driedaagse schoolreis

 • Woensdag 29 mei:
  Gekleed zwemmen
  Groep 7 en 8 op driedaagse schoolreis

 • Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
  Hemelvaartsweekend. De school is gesloten