OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #195 - woensdag 10 april 2019

Koningsspelen

Dit jaar wordt de verjaardag van onze koning al vroeg gevierd: op vrijdag 12 april. De dag begint voor alle kinderen in de klas met een heerlijk ontbijt.
Na het ontbijt worden de spieren opgewarmd door de PASAPAS-dans. We dansen om 9.30 uur met alle kinderen van Regenboog en Anker t/m groep 3 op het schoolplein. Na de dans start voor de leerlingen t/m groep 3 het spelcircuit op het schoolplein.

Wilt u komen kijken naar de dans en/of naar de Oranjespellen van de onderbouw? U bent van harte welkom op het schoolplein. Rond 11.30 uur sluiten we de spelletjes af en gaan de kinderen terug naar de klassen voor de uitreiking van de oorkondes.

Groep 4 t/m 8 vertrekt na het ontbijt naar Numansdorp. Zij nemen deel aan de Koningsspelen van Hoeksche Waard Actief. Wij verwachten hen om 12.15 uur weer terug op school.

Op vrijdagmiddag kan iedereen uitrusten van de sportieve ochtend en zijn alle leerlingen vrij.

Veel plezier allemaal!

NB
Een oranje outfit (over een warme trui) maakt de dag extra feestelijk! Heb je die niet? Geen probleem want op school hebben we nieuwe oranje sportshirts. Met dank aan onze beide MR-ouders die de shirts sponsorden.

Geslaagd!

Alle kinderen van groep 7 maakten het theoretische verkeersexamen. En met succes. Iedereen slaagde en wist het diploma te behalen. Gefeliciteerd!

De boer op

Groep 4-5 en 6-7-8 gaan maandag 15 april op excursie 'met de klas de boer op'. Zij brengen een bezoek aan een fruitteler. De leerlingen van de bovenbouwgroep gaan op de fiets. Voor groep 4-5 zoekt juf Jacomien nog 2 ouders die willen helpen bij het 'taxivervoer'. Wie heeft tijd en gelegenheid? Juf Jacomien hoort het graag!
De groep vertrekt gelijk om 8.45 uur en zal rond 10.30 uur weer terug zijn op school.

Groep 6-7-8 is de tweede helft van de ochtend op de boerderij. We verwachten dat zij op tijd voor de lunchpauze terug zijn op school.

Locatie:
Boerderij De Kikkershoek aan de Maasweg 3, 3271 LH in Mijnsheerenland

Tip:
Laarzen aan

Eindtoets groep 8

Op dinsdag 16 en woensdag 17 april wordt door de leerlingen van groep 8 's morgens gewerkt aan de Eindtoets. De a.s. schoolverlaters maken de IEP-toets. Zij werken onder leiding van juf Marietta tijdens de afname in het eigen klaslokaal. Meester Martin werkt die ochtenden met gr. 6-7 in de hal.
De uitslagen van de IEP-toets zijn na de meivakantie, in de week van 20 mei, bekend.

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk niveau de kinderen beheersen.

Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

Schoolfruit

In de week van 15 april komt de laatste levering waarbij we fruit en/of groente krijgen. Twintig weken kregen de kinderen 3x per week fruit en/of groente.

We kijken met plezier terug op de afgelopen maanden waarin het fruit door de kinderen enthousiast werd ontvangen.

Ochtendpauze = fruitpauze
Na de meivakantie zetten we graag de goede gewoonte voort van fruit in de ochtendpauze. Doet u mee en geeft u dagelijks fruit en/of groente mee voor de ochtendpauze?

Groep 3 gaat de boer op

Groep 3 wordt op woensdag 22 mei om 10 uur verwacht bij
Melkveebedrijf van de familie Oudijk in Goudswaard. Een leuke en leerzame ochtend!
Voor groep 3 zoekt juf Anne ouders die willen helpen bij het 'taxivervoer'. Wie heeft tijd en gelegenheid? Juf Anne hoort het graag!

Fam. Oudijk
Zuidoordseweg 10
3267 LW Goudswaard

Tip: Laarzen aan

Agenda voor april en mei
 • Vrijdag 12 april:
  Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

 • Maandag 15 april:
  Groep 4-5 en groep 6-7-8 brengen een bezoek aan een fruitteler

 • Dinsdag 16 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 17 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 18 april:
  Paaslunch en paasactiviteiten (continurooster, 14.15 uur uit)

 • Vrijdag 19 april:
  Goede Vrijdag. De school is gesloten

 • Zaterdag 20 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 5 mei)

 • Tot en met zondag 5 mei:
  Meivakantie

 • Zondag 12 mei:
  Moederdag

 • Dinsdag 14 mei:
  Ouderavond met thema 'het kinderbrein'

 • Donderdagmiddag 16 mei:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Vrijdag 17 mei:
  Meester- en juffendag

 • Maandag 20 t/m donderdag 23 mei:
  Avondvierdaagse

 • Woensdag 22 mei:
  Groep 3 bezoekt om 10:00 uur melkveebedrijf van de fam. Oudijk in Goudswaard

 • Donderdag 23 mei:
  Schoolfotograaf

 • Maandag 27 mei:
  Groep 7 en 8 op driedaagse schoolreis

 • Dinsdag 28 mei:
  Groep 7 en 8 op driedaagse schoolreis

 • Woensdag 29 mei:
  Gekleed zwemmen
  Groep 7 en 8 op driedaagse schoolreis

 • Donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
  Hemelvaartsweekend. De school is gesloten