OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #192 - vrijdag 22 maart 2019

Tevredenheidspeilingen: 8+ en een 9


De uitslag van de peiling onder de ouders naar de mate van tevredenheid over de school is afgerond. 39% van de ouders vulde een vragenlijst in met vragen over kwaliteit, het schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid), het onderwijsleerproces, zorg en begeleiding e.d. Ook gaven zij de school een rapportcijfer.

Het gemiddelde cijfer voor de school is een 8+
Hartelijk dank voor uw waardering!

Oudertevredenheidspeiling_feb_2019_samenvatting.pdf

Peiling onder leerlingen
In februari 2019 werden ook de kinderen van groep 5 t/m 8 om hun mening gevraagd naar de mate van tevredenheid over de school.

De kinderen waardeerden Het Anker met een 9!

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Leerlingtevredenheidspeiling_feb_2019_samenvatting.pdf

Juf Plonia: dank je wel!


Donderdag 21 juni was er een klein feestje voor juf Plonia. Waarom?

 • omdat juf Plonia 60 jaar is geworden
 • omdat zij al weer 10 jaar voor ons schoolgebouw en haar bewoners zorgt
 • omdat er geen 'dag van de concierge' is en we dat niet terecht vinden
 • omdat we blij met haar zijn en dat wilden laten zien.

  Juf Plonia werd toegezongen, kreeg een prachtig bloemstuk en een map met van alle kinderen een mooie tekening en zelfs echte oorkondes. Hoera!

 • Lente!

  Het is lente en daarmee kunnen we steeds wat warmere dagen gaan verwachten. Het groene gedeelte van ons schoolplein is weer open voor gebruik. De kinderen mogen - ook na schooltijd - naar harte lust spelen op de speelplaats.

  Houd met het betreden van het gras wel even in de gaten hoe de conditie van het veld is. Heeft het net geregend, ontzie dan het gras. We kunnen dan lang plezier hebben van onze speelplaats.

  De voorbereidingen voor de volgende festiviteiten - de Koningsspelen en het paasfeest - zijn in volle gang en achter de schermen wordt ook al gewerkt aan het afscheid van groep 8 en aan de planning voor het nieuwe schooljaar. Wij verwachten u voor de meivakantie nader te kunnen informeren over de organisatie in schooljaar 2019-2020.

  Bezoekje van juf Karin


  Woensdag 27 maart komt juf Karin met baby Nienke langs op school. Zij gaat dan aan alle groepen een kort bezoekje brengen. Wilt u Nienke ook even bewonderen dan kan dat. Rond 12.30 uur is Karin beneden in de hal van de school.

  Hier grote broer Sjoerd met zijn kleine zus.

  Schoolfruit


  Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit of groente uitgedeeld bij de ochtendpauze.

  In de week van 18 maart krijgen de kinderen:
  * appel
  * peer
  * komkommer

  In de week van 25 maart krijgen de kinderen:
  * bloedsinaasappel
  * druiven
  * waspeen

  Personeelsnieuws

  Dinsdag 9 april staat er voor juf Abigail een operatie op de planning. Haar amandelen worden verwijderd. Hierdoor is Abigail op 9 april en de week erna - op 15 en 16 april - niet op school. Zij wordt in groep 3 vervangen door juf Noor.

  Na de meivakantie hoopt Abigail weer hersteld te zijn.

  Eindtoets groep 8

  Op dinsdag 16 en woensdag 17 april wordt door de leerlingen van groep 8 's morgens gewerkt aan de Eindtoets. De a.s. schoolverlaters maken de IEP-toets. Zij werken onder leiding van juf Marietta tijdens de afname in het eigen klaslokaal. Meester Martin werkt die ochtenden met gr. 6-7 in de hal.
  De uitslagen van de IEP-toets zijn na de meivakantie, in de week van 20 mei, bekend.

  De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

  De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk niveau de kinderen beheersen.

  Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

  Voor meer info, bekijk de ouderfolder.

  Acis zoekt personeel

  Voor schooljaar 2019-2020 zoekt de stichting Acis voor haar scholen in de Hoeksche Waard weer 20 nieuwe parttime of fulltime leerkrachten:
  Acis_zoekt_leerkrachten.pdf

  Pax Kinderhulp

  Pax Kinderhulp zet zich in om kinderen uit Berlijn een leuke vakantie aan te bieden bij gastouders in Nederland. Om ze tijdens een vakantie bij gastouders in Nederland ze even uit de situatie van thuis te halen. Deze kinderen leven in een tehuis of staan onder toezicht van jeugdbescherming. Pax Kinderhulp organiseert de plaatsing van de kinderen bij gastouders en de busreis van en naar Berlijn. Deze kinderen kunnen 3 keer per jaar naar Nederland.

  Op zaterdag 30 maart is er op de Langeweg 5E in Oud-Beijerland een actie ochtend om geld op te halen en om nieuwe gastouders te enthousiasmeren voor Pax Kinderhulp.
  Een van de onderdelen op deze dag is een kleurwedstrijd. De kinderen kunnen een kleurplaat ter plaatse kleuren of als ze dat thuis gedaan hebben op deze dag inleveren. Er zijn diverse leuke prijzen te winnen zijn voor de mooist gemaakte kleurplaten.

  Maar er is deze dag nog meer te doen o.a.
  -Meesporten met de bootcamp olv Nadine en Monique
  -Deelnemen aan de Psychosynthese training voor de jeugd olv Berend Jan Nijman
  -Schminken
  -Wedstrijd touwtje springen
  -Grabbelton
  -Springkussen, eten en drinken, prijsvraag en een loterij.

  Als de kinderen de kleurplaat inkomen leveren dan hebben we een presentje voor hun en kunnen ze meedoen met deze activiteiten.

  Bekijk de flyer voor meer info:
  Goede_doelen_dag_flyer.pdf

  Agenda voor maart en april  • Dinsdag 26 maart:
   Gastles, groep 4-5 'de week van het geld'

  • Donderdag 28 maart:
   Les over een gezond lunchpakket

  • Maandag 1 april:
   Dansles voor midden- en bovenbouw - dans bij de Koningsspelen

  • Woensdag 3 april:
   EHBO-examen voor leerlingen van groep 7 en 8

  • Donderdag 4 april:
   Theoretisch verkeersexamen voor groep 7
   Groep 4-5 maakt een gezonde lunch voor de bewoners van De Rembrandt

  • Maandag 8 april:
   Groep 6-7-8 bezoekt de tentoonstelling 'Kind Onder Vuur' in Oud-Beijerland

  • Woensdag 10 april:
   Kledinginzamelingsactie Bag-2-School (voor 9.00 uur inleveren bij de fietsenstalling aub)

  • Vrijdag 12 april:
   Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

  • Dinsdag 16 april:
   Eindtoets groep 8

  • Woensdag 17 april:
   Eindtoets groep 8

  • Donderdag 18 april:
   Paaslunch en paasactiviteiten (continurooster, 14.15 uur uit)

  • Vrijdag 19 april:
   Goede Vrijdag. De school is gesloten

  • Zaterdag 20 april:
   Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 5 mei)