OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #190 - vrijdag 08 maart 2019

HVO of GVO

Ouders van de kinderen in de huidige groepen 4 t/m 7 ontvingen een brief waarin kan worden aangegeven of u wilt dat uw kind in het nieuwe schooljaar zal deelnemen aan de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).

U kunt hiervoor jaarlijks een keuze maken. De inschrijving betreft steeds 1 schooljaar.
Het vroege tijdstip heeft te maken met het aanvragen van de subsidie. Aan de lessen zijn dan voor u geen kosten verbonden.

De brief over de aanmelding voor de lessen GVO of HVO is op 5 maart meegegeven aan de betreffende kinderen.

Schoolfruit


Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit of groente uitgedeeld bij de ochtendpauze.

In de week van 11 maart krijgen de kinderen:
* 2 mandarijnen
* cherrytomaatjes
* waspeen

Theatervoorstelling

Donderdag 14 maart bezoekt de bovenbouwgroep de muzikale theatervoorstelling 'Kasper H.'.

De voorstelling wordt gespeeld in de Drie Lelies in Puttershoek. Om op tijd bij de bus te zijn, wordt de lunchpauze iets naar voren geschoven. De kinderen zijn die dag om 12 uur uit en moeten om 12.50 uur terug zijn op school. Dan staat de bus klaar.

Stakingsdag: Sportdag!

Herinnering: Vrijdag 15 maart staken de leerkrachten van Het Anker. De school is die dag gesloten.

In sporthal De Tienvoet wordt deze ochtend een sportief programma aangeboden waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Bekijk de flyer hier: Stakingsportdag.pdf

Week van het geld

Groep 4-5 krijgt op dinsdagochtend 26 maart een les van een gastdocent vanuit de belastingdienst.

Het doel van de themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiele zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Naar de sporthal

Sporthal De Tienvoet
In de tweede helft van het schooljaar gaan de leerlingen van groep 2 op vrijdagochtend met groep 3 mee voor de les gymnastiek.

Voor de lessen op vrijdag krijgen de kinderen les van vakdocent Doortje de Boer.

Gymkleding
Voor de lessen bewegingsonderwijs hebben de kinderen gymkleding nodig. Geeft u de kinderen op de gymdag graag een eenvoudig sportbroekje, T-shirt en gymschoenen mee naar school.
Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. Wij adviseren de sieraden op de gymdag thuis te laten.

NB
Het omkleden voor de gymles is voor de jonge leerlingen soms nog lastig. Geeft u uw kind aub kleding aan die uw kind (bijna) zelfstandig kan aantrekken.

Spelend leren: van kleuter naar schoolkind


Al enige tijd zijn de leerkrachten van de onderbouw zich aan het verdiepen in de versoepeling van de overgang tussen groep 2 en groep 3. Tussen de werkwijzen in groep 2 en groep 3 lijkt soms een grote kloof te zitten, die alleen overbrugd kan worden als een kind - na de zomervakantie - bijna van de ene op de andere dag, verandert van een kleuter in een schoolkind en daarbij het spelen achter zich laat en aan tafel zit om te luisteren en te werken.

Steeds vaker worden op basisscholen combinatiegroepen gemaakt van groep 2 en groep 3. Dat lijkt in eerste instantie een moeilijke combinatie. Kinderen in groep 2 zijn immers nog vooral bezig met spelen, terwijl in groep 3 al echt wordt gewerkt met leren lezen, rekenen en schrijven.

Toch blijkt een combinatieklas 2-3 in de praktijk juist erg goed te werken.

Door te kiezen voor een combinatiegroep 2-3 verloopt de overgang van spelen naar leren daarentegen heel natuurlijk. Kleuters die al graag wat willen weten van letters en cijfers, vinden voldoende aansluiting en groep 3-kinderen die soms nog heel graag spelen komen ook beter aan hun trekken.

Natuurlijk worden de twee helften van een combinatiegroep niet voortdurend opgesplitst. Er zijn ook veel klassikale lessen, waarbij alle kinderen hetzelfde doen. We gymmen en zingen met elkaar bijvoorbeeld.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de voorbereidingen van de organisatie in het nieuwe schooljaar. We hopen met deze aanpassing de overgang tussen groep 2 en 3 voor de kinderen te versoepelen.

Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018-2019 is nog lang niet voorbij maar er wordt intussen ook gewerkt aan de organisatie voor 2019-2020. We kunnen u alvast melden dat we in het nieuwe schooljaar ook weer vier groepen kunnen formeren.

Concept groepsindeling:
Groep 1-2
Groep 2-3
Groep 4-5
Groep 6-7-8

De twee groepen met de jongste leerlingen krijgen weer hun onderkomen in de lokalen op de begane grond. De midden- en bovenbouw treft u ook na de zomervakantie weer aan op de etage.

Informatie over de organisatie en de personele bezetting volgt nog.

Agenda voor maart en april • Week van 11 maart:
  Week van het geld

 • Donderdag 14 maart:
  Groep 6-7-8 bezoekt de voorstelling 'Kaspar H', Drie Lelies in Puttershoek (13.30-14.25 uur). De kinderen moeten om 12.50 uur op school zijn.

 • Vrijdag 15 maart:
  Landelijke stakingsdag basisonderwijs: Het Anker is gesloten

 • Week van 18 maart:
  Week van de lentekriebels

 • Donderdagmiddag 21 maart:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Dinsdag 26 maart:
  Gastles, groep 4-5 'de week van het geld'

 • Donderdag 28 maart:
  Schoolbrede les over gezonde voeding: 'Klasselunch'

 • Woensdag 3 april:
  EHBO-examen voor leerlingen van groep 7 en 8

 • Donderdag 4 april:
  Theoretisch verkeersexamen voor groep 7
  Groep 4-5 maakt een gezonde lunch voor de bewoners van De Rembrandt in OBL

 • Maandag 8 april:
  Groep 6-7-8 bezoekt de tentoonstelling 'Kind Onder Vuur' in Oud-Beijerland

 • Woensdag 10 april:
  Kledinginzamelingsactie Bag-2-School (voor 9.00 uur inleveren bij de fietsenstalling aub)

 • Vrijdag 12 april:
  Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

 • Dinsdag 16 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 17 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 18 april:
  Paaslunch en paasactiviteiten (continurooster, 14.15 uur uit)

 • Vrijdag 19 april:
  Goede Vrijdag. De school is gesloten

 • Zaterdag 20 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 5 mei)