OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #189 - maandag 04 maart 2019

Tevreden?

Herinnering: Heeft u de digitale oudertevredenheidspeiling al ingevuld? Zo ja: hartelijk dank! Zo nee: u kunt deze vragenlijst nog invullen.

Een van de onderdelen om toe te zien op de kwaliteit van ons onderwijs is de tevredenheidspeiling. Deze peilingen worden elke twee jaar gehouden op alle Acisscholen. Ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en personeel worden uitgenodigd de vragenlijsten in te vullen.

Wij hopen dat u deze vragenlijst voor ons wilt invullen. Wij gebruiken de informatie uit de peilingen om ons onderwijs te evalueren. Het is van belang dat duidelijk is welke kenmerken u wilt behouden en wat om bijstelling vraagt.

De vragenlijsten zijn afkomstig uit het kwaliteitsinstrument WMK-PO. Deze afkorting staat voor Werken met Kwaliteitskaarten - primair onderwijs.

Over de resultaten van de vragenlijsten onder ouders en leerlingen wordt u na afloop geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Welcome Miss Elizabeth

Na de voorjaarsvakantie komt onze nieuwe Amerikaanse juf op school: Miss Elizabeth. Zij rondt met deze stage haar onderwijsopleiding af. Elizabeth gaat stage lopen in alle groepen.

Er op uit: vogels!

Op woensdag 6 maart zal de bovenbouwgroep het Hoekschewaards Landschap in Numansdorp bezoeken voor een les over vogels. Via een quiz leren de kinderen allerlei interessante weetjes over vogels. Daarna doen ze een aantal opdrachten en proefjes.

Deze les vindt plaats in het gebouw van het Hoekschewaards landschap aan de Veerweg 1c in Numansdorp. We zullen direct na de EHBO les, om 10.10 uur, vertrekken. Naar verwachting zijn we voor 12.30 uur terug op school.

Schoolfruit


Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit of groente uitgedeeld bij de ochtendpauze.

In de week van 4 maart krijgen de kinderen:
* 2 mandarijnen
* druiven
* peer

TSO: Helpt u mee?


Op Het Anker wordt de overblijf (Tussen-Schoolse Opvang) verzorgd door een groep vrijwillige ouders. Door de overblijf op deze manier te regelen blijft het betaalbaar om gebruik te maken van de TSO. Natuurlijk zijn voor deze regeling veel vrijwilligers nodig, ook omdat ons aantal leerlingen toeneemt. We zijn daarom geregeld op zoek naar ouders die mee willen helpen.

Als overblijfouder wordt u gevraagd een aantal keer mee te draaien volgens een rooster. U kunt zelf aangeven welke dag in de week en hoeveel keer per maand u kan en wil helpen.

Op de dag dat u helpt bij de TSO blijven uw eigen kinderen gratis over. Per overblijfbeurt ontvangt u een vergoeding van 6,50 euro.

Als overblijfouder staat u niet alleen, u bent met twee of drie ouders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de overblijf.

U kunt zich opgeven bij Linda Vieveen of juf Marietta.
U bent van harte welkom!

Theatervoorstelling

Donderdag 14 maart bezoekt de bovenbouwgroep de muzikale theatervoorstelling 'Kasper H.'.
De voorstelling wordt gespeeld in de Drie Lelies in Puttershoek. Om op tijd bij de bus te zijn, wordt de lunchpauze iets naar voren geschoven. De kinderen zijn die dag om 12 uur uit en moeten om 12.50 uur terug zijn op school. Dan staat de bus klaar.

Over de voorstelling:
Een muzikale voorstelling over wat er gebeurt als je niet meer weet welk verhaal het dichtst bij de werkelijkheid in de buurt komt.

Duitsland, 1828. Er duikt vanuit het niets een jongen op in Neurenberg. Hij loopt vreemd en hij kan maar 1 zin zeggen: 'Ik wil een ruiter zijn, zoals mijn vader was'. Wie hij is en hoe hij daar terecht is gekomen is niet duidelijk. Want hij zegt niks anders dan die ene zin.
Toch zijn er een heleboel mensen die precies weten wat het verhaal van Kaspar H. is. Maar niemand is het met elkaar eens! 'Hij is opgevoed door wolven!'
'Nee, hij is eigenlijk een prins!'
'Jullie zitten er allebei naast, hij is gewoon een leugenaar!'

Zo heeft iedereen een mening. Hoe herken je de waarheid?

Met verschillende muziekinstrumenten vertelt Nochem & van Luyn het verhaal van een jongen waarover meer meningen bestaan dan feiten.

Herinnering: Stakingsdag

Op onze school kiezen alle medewerkers er voor om op vrijdag 15 maart te gaan staken. Alle lessen komen te vervallen en onze leerlingen moeten thuis opgevangen worden.

Wanneer u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Tip: Tennis

Met het voorjaar in het vooruitzicht start TV Heynkensort speciaal voor alle basisschoolkinderen in de gemeente Binnenmaas een tennis proefmaand in april.

Op Tennisvereniging Heynkensort is er sinds dit jaar het all-in pakket voor de jeugd: tennisles, vrij tennissen, elke maand een leuke activiteit en wedstrijdjes spelen! Nog meer tennisplezier! Kom gerust een keer mee doen.

Meedoen? Stuur een mail naar info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl. Tot op de tennisbaan?

Agenda voor maart
 • Dinsdag 5 maart:
  Spreekavond groep 1 t/m 8 en adviezen voor groep 8
  In de week van 4 maart is er na schooltijd eveneens gelegenheid om met de leerkracht te spreken

 • Woensdag 6 maart:
  Groep 6-7-8 bezoekt het Hoeksche Waards Landschap

 • Week van 11 maart:
  Week van het geld

 • Donderdag 14 maart:
  Groep 6-7-8 bezoekt de voorstelling 'Kaspar H', Drie Lelies in Puttershoek (13.30-14.25 uur). De kinderen moeten om 12.50 uur op school zijn.

 • Vrijdag 15 maart:
  Landelijke stakingsdag basisonderwijs

 • Week van 18 maart:
  Week van de lentekriebels

 • Donderdagmiddag 21 maart:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Donderdag 28 maart:
  Klasselunch