OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #188 - woensdag 20 februari 2019

Geboren: Nienke


In groep 4-5 staat een ooievaar en er hangt een slinger. Een roze!

Woensdag 20 februari is juf Karin bevallen van haar tweede kind. Voor Sjoerd is er een zusje bij gekomen. Haar naam is Nienke en de nieuwe wereldburger weegt precies 3300 gram en is 51 cm lang. Moeder en dochter maken het goed. Van harte geluk gewenst!

Schoolfruit


Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit of groente uitgedeeld bij de ochtendpauze. Het fruit van woensdag wordt over donderdag en vrijdag verdeeld en extra aangeboden.

In de week van 11 februari krijgen de kinderen:
* sinaasappel
* appel
* peer

Activiteiten tijdens de voorjaarsvakantie

Vanaf 2019 zijn Welzijn Hoeksche Waard en Regiekr8 een samenwerking aangegaan op het gebied van de combinatiefunctionarissen. Deze samenwerking houdt in dat alle combinatiefunctionarissen op het gebied van onderwijs en verenigingen vanuit 1 team actief zijn.
Combinatiefunctionarissen opereren vanuit het team Hoeksche Waard Actief.

Onderdeel van Hoeksche Waard Actief zijn de vakantieactiviteiten. Er is in de voorjaarsvakantie van alles te doen voor de basisschoolkinderen in de Hoeksche Waard.
Ponyrijden, knutselen, naar het museum, zwemmen, muziekworkshops en nog veel meer! Neem een kijkje op onze flyer en meld uw kind(eren) aan via www.hoekschewaardactief.nl.

Fijne vakantie!

Vrijdagmiddag 22 februari begint de voorjaarsvakantie. De school is dan een week gesloten. Wij zien iedereen graag terug op maandag 4 maart.

Fijne vakantie gewenst!

Landelijke onderwijsstaking

Brief aan ouders van de leerlingen van Obs Het Anker
Onderwerp: stakingsactie onderwijspersoneel

Hoeksche Waard, 20 februari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u via de media vernomen dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) een landelijke staking heeft aangekondigd voor leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs op vrijdag 15 maart a.s.
Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten; ook groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.

Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee 'dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten' tegen te gaan. Volgens de AOb is 'structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs'. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen.

Iedere werknemer in Nederland mag op basis van het stakingsrecht zelf bepalen of hij/zij het werk al dan niet neerlegt. Dit kan dus betekenen dat op 15 maart a.s. in de ene klas gewoon les wordt gegeven, terwijl de kinderen uit een andere klas vrij hebben omdat hun leerkracht staakt.

Wat betekent dit voor onze school?
Op onze school kiezen alle medewerkers er voor om op 15 maart te gaan staken. Alle lessen komen te vervallen en onze leerlingen moeten thuis opgevangen worden.

Wanneer u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,


Marietta Vermaas
Directeur obs Het Anker

Lunch voor ouderen

Groep 4-5 heeft lessen gehad over voeding, de zogenaamde smaaklessen. Smaaklessen is het effectieve lesprogramma over eten en smaak voor kinderen op de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten en ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Hierbij werd ook van alles geproefd: o.a. dadels en gedroogde abrikozen, er werden tosti's gemaakt en gegeten natuurlijk.

De opgedane 'kookkunsten' gaan zij donderdag 4 april vertonen bij de oudere bewoners van De Rembrandt in Oud-Beijerland. Zij gaan daar een lunch verzorgen.

Wilt u helpen bij het vervoer? Juf Jacomien en juf Dominique zoeken 5 (groot)ouders die willen rijden. De juffen horen graag van u!

Agenda voor februari en maart
 • Donderdag 21 februari:
  Winterrapporten worden uitgereikt

 • Maandag 25 februari t/m zondag 3 maart:
  Voorjaarsvakantie

 • Dinsdag 5 maart:
  Spreekavond groep 1 t/m 8 en adviezen voor groep 8
  In de week van 4 maart is er na schooltijd eveneens gelegenheid om met de leerkracht te spreken

 • Woensdag 6 maart:
  Groep 6-7-8 bezoekt het Hoeksche Waards Landschap

 • Week van 11 maart:
  Week van het geld

 • Donderdag 14 maart:
  Groep 6-7-8 bezoekt de voorstelling 'Kaspar H', Drie Lelies in Puttershoek (13.30-14.25 uur)

 • Vrijdag 15 maart:
  Landelijke stakingsdag basisonderwijs; Het Anker is gesloten

 • Week van 18 maart:
  Week van de lentekriebels

 • Donderdagmiddag 21 maart:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Donderdag 28 maart:
  Klasselunch

Welcome Miss Elizabeth

Na de voorjaarsvakantie komt onze nieuwe Amerikaanse juf op school: Miss Elizabeth. Zij rondt met deze stage haar onderwijsopleiding af. Elizabeth gaat stage lopen in alle groepen.