OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #186 - vrijdag 01 februari 2019

Tevreden?

Een van de onderdelen om toe te zien op de kwaliteit van ons onderwijs is de tevredenheidspeiling. Deze peilingen worden elke twee jaar gehouden op alle Acis-scholen. Ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en personeel worden uitgenodigd de vragenlijsten in te vullen.

Binnenkort ontvangt u de inloggegevens voor het invullen van de digitale oudertevredenheidspeiling. Wij hopen dat u deze voor ons wilt invullen. Wij gebruiken de informatie uit de peilingen om ons onderwijs te evalueren. Het is van belang dat duidelijk is welke kenmerken u wilt behouden en wat om bijstelling vraagt.

De vragenlijsten zijn afkomstig uit het kwaliteitsinstrument WMK-PO. Deze afkorting staat voor Werken met Kwaliteitskaarten - primair onderwijs.

Over de resultaten van de vragenlijsten onder ouders en leerlingen wordt u na afloop geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Rapporten

In de maand januari werd gestart met de afname van de verschillende toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. Alle kinderen vanaf groep 2 worden getoetst met deze landelijke toetsen. In groep 2 betreft het een toets op reken- en taalvaardigheid; bij de hogere groepen komen er toetsen bij op technisch en begrijpend lezen, spelling en woordenschat. In februari worden de toetsen afgerond.

Op donderdag 21 februari krijgen de leerlingen hun winterrapport mee en kunt u zien welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.

U ontvangt binnenkort een brief met een uitnodiging voor een gesprek over het rapport.

Oud-voetballer leest voor

Donderdag 31 januari bracht Peter Houtman een bezoek aan Het Anker. Wat een feestje bracht dat in alle groepen!

Wat jammer dat Peter een zestiger is die geen carriere switch meer wil maken naar het onderwijs. Hij zou een leuke meester zijn!
Peter las voor, beantwoordde vragen, zette talloze handtekeningen en toonde zijn beheersing van de bal.

Alle kinderen kregen een blad met zijn handtekening mee naar huis en Peter werd bedankt met een prachtig boeket in de kleuren van zijn club.

In het AD van 1 februari kunt u een artikel over dit bezoek lezen.

Leesdiploma's voor groep 3

De kinderen van groep 3 hebben een felicitatie verdiend. Zij behaalden deze week allemaal het diploma van Kern 6 van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Er zijn 12 kernen dus de helft van de lesstof voor dit schooljaar zit er op en nu hebben de kinderen alle lettertekens geleerd. Met die letters kun je alles lezen. Hoera!
Gefeliciteerd allemaal!

Er op uit: vogels!

Op woensdag 6 maart zal groep 6-7-8 het Hoekschewaards Landschap in Numansdorp bezoeken voor een les over vogels. Het gaat hierbij niet zozeer om het herkennen van vogels, maar om het bijzondere van vogels. Via een quiz leren de kinderen allerlei interessante weetjes. Daarna doen ze een aantal opdrachten en proefjes.

Deze les vindt plaats in het gebouw van het Hoekschewaards landschap aan de Veerweg 1c in Numansdorp. We zullen direct na de EHBO les, om 10.10 uur, vertrekken. Naar verwachting zijn we voor 12.30 uur terug op school.

Voor het rijden en begeleiden van de kinderen, zijn wij op zoek naar ouders. Mocht u kunnen rijden, wilt u dat dan doorgeven aan meester Martin. Bij voorbaat dank.

Schoolfruit


Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit of groente uitgedeeld bij de ochtendpauze.

In de week van 4 februari krijgen de kinderen:
* sinaasappel
* peer
* meloen

Agenda voor februari • Vrijdagavond 1 februari:
  Open Huis Hoeksch Lyceum (19.00 - 21.30 uur)

 • Woensdag 6 februari:
  Diplomazwemmen

 • Donderdagmiddag 14 februari:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Woensdag 20 februari:
  Studiedag team obs Het Anker. Alle leerlingen zijn vrij

 • Donderdag 21 februari:
  Winterrapporten worden uitgereikt

 • Maandag 25 februari t/m zondag 3 maart:
  Voorjaarsvakantie