OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #183 - vrijdag 21 december 2018

Fijne Feestdagen!

Na een heerlijk kerstfeest met een prachtige musical kijken we tevreden en dankbaar terug op 2018. Wij zijn trots op onze kinderen die hard gewerkt hebben.

Namens de leerlingen en het team dank ik u voor de hulp die we bij de vele activiteiten kregen. De inzet van ouders via MR en OR, bij allerlei excursies, activiteiten en festiviteiten wordt zeer gewaardeerd. Het draagt allemaal bij aan de gelukkige schooltijd die wij onze kinderen zo gunnen.

Wij kijken met optimisme en positieve verwachtingen vooruit naar het nieuwe jaar en zeggen, net als Pippi Langkous in het bekende kinderboek: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!'



Het team van obs Het Anker wenst u fijne feestdagen en wij werken graag weer met u samen in 2019!

Geniet van de feestelijkheden en van de vrije dagen. Graag zien we iedereen weer terug op school op maandag 7 januari.


Marietta Vermaas

Foto's schaatsen

Op dinsdag 11 december brachten de kinderen van de midden- en bovenbouwgroep een bezoek aan de ijsbaan in Oud-Beijerland. De foto's van dit winterse uitje vindt u via de volgende link.

Foto's kerstfeest

Wat een mooi kerstfeest: heerlijke maaltijden, een sfeervolle versiering en een muzikale afsluiting. De foto's van de festiviteiten vindt u via deze link.

Januari: toetsmaand

In januari gaan we weer vol enthousiasme aan de tweede helft van het schooljaar beginnen!

Om de vorderingen van de leerlingen over de eerste helft van het jaar te beoordelen en te kunnen vergelijken met landelijke prestaties van leerlingen uit hetzelfde leerjaar, worden er door de kinderen Cito-toetsen gemaakt. De toetsen starten in groep 2.

Er zijn Cito-toetsen gericht op diverse basisvaardigheden: lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Het toetspakket groeit mee met de leerling; in hogere groepen maken leerlingen meerdere toetsen.

Een overzicht van de toetsresultaten daarvan treft u straks in het winterrapport aan. Tijdens de spreekavond zal de leerkracht het rapport en de vorderingen van uw kind(eren) nader toelichten. Met deze manier van rapporteren hopen wij u een helder beeld te schetsen van de ontwikkelingen van uw kind.

Deze eerste week na de vakantie gebruiken we om het geheugen weer op te frissen en dan starten we met deze Cito-toetsen. Wij zijn, net als u, benieuwd naar de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben.

Jeugd EHBO

In januari start de bovenbouwgroep met de lessenserie die opleidt tot het diploma Jeugd EHBO-A. De wekelijkse les wordt op woensdagochtend gegeven. De tiende en laatste les is op 3 april en dan is het examen.

De cursus geeft antwoord op vragen als 'wat moet je doen bij een bloedneus?' en 'plak je juist wel of niet een pleister op een schaafwond?'. Er is ook aandacht voor de belangrijke punten bij een ongeluk, kneuzingen en stoornissen in bewustzijn en ademhaling. Een leerzame lessenserie!

Agenda voor december en januari


 • Maandag 24 december:
  Start van de Kerstvakantie

 • Tot en met zondag 6 januari:
  Kerstvakantie

 • Januari:
  Toetsmaand

 • Donderdag 10 januari:
  Juf Plonia wordt 60 jaar!
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Dinsdag 15 januari:
  Groep 8 bezoekt het Hoeksch Lyceum voor proeflesjes

 • Donderdag 17 januari:
  Groep 4-5 bezoekt de voorstelling 'Alleen op de wereld', Obs Het Driespan in Puttershoek (10.45-11.35 uur)

 • Woensdag 23 januari:
  Start van de Nationale Voorleesdagen
  Logopedische screening groep 2