OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #178 - donderdag 01 november 2018

Schoolontbijt


Woensdag 7 november is het nationaal schoolontbijt. U kunt uw zoon en dochter dan voor een keer zonder ontbijt naar school sturen. Deze dag schuift de hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is.

De kinderen van Het Anker beginnen de schooldag woensdagochtend 7 november in de klas met een gezellig ontbijt. Groep 4-5 ontbijt thuis en gaat eerst naar het zwembad en schuift daarna in de klas aan voor een brunch. Wilt u bekijken wat er op het menu staat dan kunt u de via de link bekijken wat er op tafel komt.
Eet smakelijk!

Scan bewegingsonderwijs

Van vakdocent gymnastiek, Doortje de Boer, ontving u een brief over de MQ-scan. Vrijdag 9 november wordt tijdens de gymlessen de MQ-Scan (Motorisch Quotient) afgenomen bij de leerlingen van de groepen 3, 4-5 en 6-7-8. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de MQ Scan het motorisch niveau van kinderen.

De gegevens van de Scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de motorische niveau van kinderen. N.a.v. de scores kunnen er accenten in de lessen bewegingsonderwijs worden gelegd, en wordt zichtbaar of er wellicht een motorische achterstand is of dat er misschien wel sprake is van motorisch talent.

De MQ-scan bestaat uit een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden.
Vaardigheden als lopen, springen, balanceren, klimmen etc.

Om de MQ-Scan juist af te nemen zijn een aantal gegevens van uw kind cruciaal. Wij vragen u daarom toestemming om de volgende gegevens te gebruiken voor het afnemen van de MQ-Scan:
* Naam kind
* Leeftijd kind (geboortedatum)
* Geslacht kind

U wordt verzocht de brief te ondertekenen en aan te geven of u al dan niet toestemming verleend voor het afnemen van de MQ-scan. De brief is voor de herfstvakantie aan de kinderen meegegeven. Na de herfstvakantie ontvangt de groepsleerkracht de brieven graag retour.

Weer een half jaar lang gratis schoolfruit!


Het Anker doet ook dit schooljaar mee met EU-Schoolfruit en ontvangt, maar liefst 20 weken lang, drie stuks groente/fruit per leerling per week (op woensdag, donderdag en vrijdag). Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt de school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord. In de week van 12 november wordt het eerste fruit op school geleverd.

Tip: Geeft u uw kind wel een (houdbare) pauzehap mee. Het kan zijn dat het fruit nog een langere rijpingstijd nodig heeft en bewaard wordt tot een volgende keer.
Is uw kind allergisch voor een bepaalde fruitsoort, zoals voor de kiwi, geeft u dit dan door aan de leerkracht.

Informatie over gebruik sociale media

Op woensdagavond 17 oktober was de voorlichtingsavond over online veiligheid. Tijdens deze avond werden verschillende tips gegeven over hoe je als opvoeder kunt omgaan met de invloed van sociale media op je kind.

In het onderstaande document kunt u verschillende tips teruglezen.
Factsheet_ouderbijeenkomst_Online_Veiligheid.pdf

Sinterklaasactiviteiten


De kruidnoten liggen al weken in de winkels en in de onderbouwgroepen begint nu de spanning ook voor het Sinterklaasfeest. De kleuters hebben een aftelkalender opgehangen om elke dag af te kruisen en te zien hoeveel nachtjes het nog duurt voordat de Goedheiligman zijn bezoek aan onze school brengt.

Schoen zetten
Op vrijdag 16 november mogen alle kinderen op school een schoen zetten. En dan hopen we dat de Sint er in het weekend gelegenheid heeft om de schoenen te vullen...

Lootjes trekken
Op maandag 19 november worden er in de bovenbouwgroep lootjes getrokken. Ieder maakt voor een klasgenoot een surprise en koopt er een cadeautje bij. Voor de aanschaf van het cadeautje krijgt elk kind 5 euro vanuit de schoolfondsbijdrage.
Voor wie het maken van een surprise echt een probleem oplevert, is er na schooltijd gelegenheid om eraan te werken bij meester Martin, zo nodig met knutselmateriaal van de school.

Pietengym
Eind november krijgen de vakdocenten bewegingsonderwijs bij de gymlessen hulp van enkele zwarte pieten!

Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december verwachten we Sint op school! Na de aankomst bezoekt de Sint dit jaar eerst de kinderen van de Regenboog. In de tweede helft van de ochtend komt hij naar Het Anker. Groep 4-5 heeft die ochtend eerst een speciale, feestelijke zwemles.
De kinderen van groep 1-2 en groep 3 brengen in groepjes een bezoek aan Sint en zijn Pieten. De Sint houdt namelijk audientie in de kamer van de juffen en meester.
Natuurlijk vergeet de goede Sint de kinderen van de midden- en bovenbouwgroep niet!

Herinnering ouderbijdrage


Op onze school vragen wij voor schooljaar 2018-2019 dezelfde bijdrage als vorig jaar: 55 euro per kind. Voor instromende leerlingen die later in het jaar op school komen geldt een aangepast bedrag.

Van diverse ouders mochten wij de bijdrage al ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
Bent u nog niet toegekomen aan het overmaken van de bijdrage, wilt u dat dan binnenkort doen?

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om verschillende activiteiten voor de leerlingen te financieren zoals:
* sinterklaasfeest
* kerstfeest
* paasfeest
* sportdag
* schoolreis (hiervoor wordt 30 euro per kind gereserveerd)
* afscheid groep 8

Wij verzoeken u de bijdrage voor dit schooljaar over te maken naar rekeningnummer
NL43RABO 0123198011 t.n.v. OBS Het Anker, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Agenda voor november • Donderdagmiddag 1 november:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Donderdag 1 november:
  Na schooltijd: Sport op het plein

 • Woensdag 7 november:
  Schoolontbijt voor alle leerlingen

 • Donderdag 8 en vrijdag 9 november:
  Studietweedaagse voor Acisdirecteuren

 • Dinsdag 13 november:
  Spreekavond groep 1 t/m 8

 • Donderdag 15 november:
  Groep 4-5 krijgt een gastles over de brandweer

 • Vrijdag 16 november:
  Groep 1 t/m 8: Schoen op school zetten

 • Zaterdag 17 november:
  Aankomst Sinterklaas in Nederland

 • Maandag 19 november:
  Hopelijk heeft Sint iets in de schoenen gedaan...
  Groep 6-7-8 trekt lootjes voor het 5-decemberfeest

 • Dinsdag 20 november:
  Gastles brandweer in groep 6-7-8

 • Woensdag 28 november:
  Studiedag Ankerteam. Leerlingen zijn vrij

 • Donderdagavond 29 november:
  Voorlichting Voortgezet Onderwijs verzorgd door het Actief College en Hoeksch Lyceum