OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #177 - woensdag 17 oktober 2018

Herfstvakantie


Aan de mooie, lange zomer komt nu toch zo langzamerhand een eind. Buiten zijn er volop spinnenwebben en in groep 1-2 is een herfsttafel ingericht. Daar komen steeds kastanjes, eikeltjes en mooie bladeren bij. Het is herfst en ook de herfstvakantie komt er aan.

Voor de week van 22 oktober staat onze herfstvakantie op de planning. Geniet van de vakantie en graag tot ziens op maandag 29 oktober!

Voorlichtingsavond voor ouders

Herinnering: Woensdagavond 17 oktober is er een voorlichtingsavond over "Online Veiligheid". De inloop is om 19.15 uur en om 19.30 uur start de avond. U bent van harte welkom!

De voorlichting wordt gegeven door bureau Halt.

Inhoud van de voorlichting:
Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.

Ouders en scholen willen dit gedrag voorkomen en aanpakken maar weten vaak niet hoe. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? En hoe kunnen ouders en scholen (tijdig) ingrijpen?

Ontruimingsoefening

Op dinsdag 16 oktober werd in het schoolgebouw een ontruimingsoefening gehouden. Dit keer betrof het een van te voren aangekondigde ontruiming. Later in het schooljaar wordt er ook een keer onverwacht geoefend.

De kinderen wisten razendsnel hun plek in de 'brandrij' te vinden en binnen een enkele minuut was het schoolgebouw leeg en stonden de kinderen op de verzamelplaatsen. Ambulant personeel doorzocht alle ruimtes, toiletten enz. op achtergebleven kinderen en volwassenen. Het gebouw bleek leeg en nadat het sein 'veilig' was gegeven mocht iedereen weer terug naar de lokalen.

Poetsen maar!


Kern 3 van de leesmethode in groep 3 gaat over 'mijn lichaam'. Bij de 'poetsles' was er voor iedereen een mooie tandenborstel en een tubetje tandpasta. Poetsen maar!

Excursie voor groep 4-5

Dinsdag 30 oktober gaat groep 4-5 naar Numansdorp voor de les: 'Natuurlijk afval bestaat niet' van het Hoekschewaards Landschap.

Groep 4-5 wordt om 9.00 uur in Numansdorp verwacht.
Vertrek vanaf school: 8.35 uur.
Rond 11.00 uur verwachten we weer op school terug te zijn.

Bericht vanuit de Leerlingenraad


De leerlingenraad van dit schooljaar bestaat uit:
- Groep 6: Yalina
- Groep 7: Ruben
- Groep 8: Esmee
De raad vergadert maandelijks met juf Marietta. Bij de eerste vergadering zijn drie onderwerpen besproken:

Ideeenbus
In de gang op de eerste etage staat een ideeenbus. Ouders en kinderen mogen daarvan gebruik maken. Heeft u een leuk idee? De leerlingenraad leest er graag over!

Het Anker has got talent!
De leerlingenraad gaat aan de slag met het voorbereiden van een talentenshow. Welke leerling wil zijn talent laten zien? Je mag kiezen of je alleen het podium op gaat of met een groepje, of je gaat dansen, zingen of goochelen of ...
Iedereen mag meedoen!

Schoolreis
Vraag vanuit het team aan de leerlingenraad: Hebben jullie nog een favoriete bestemming voor de schoolreis? We horen het graag! Voorstellen (van ouders en kinderen!) mogen in de ideeenbus.

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Lees hier de Acis Actueel oktober 2018: AcisActueel_oktober_2018.pdf

Agenda voor oktober en november


 • Woensdag 17 oktober:
  Ouderavond voor ouders van Regenboog en Anker: Bureau Halt vertelt over groepsdruk en online veiligheid

 • Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:
  Herfstvakantie

 • Maandag 29 oktober:
  Na schooltijd: Sport op het plein

 • Dinsdag 30 oktober:
  Groep 4-5 bezoekt het natuureducatiecentrum in Numansdorp

 • Donderdagmiddag 1 november:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Donderdag 1 november:
  Na schooltijd: Sport op het plein

 • Woensdag 7 november:
  Schoolontbijt voor alle leerlingen

 • Donderdag 8 en vrijdag 9 november:
  Studietweedaagse voor Acisdirecteuren

 • Dinsdag 13 november:
  Spreekavond groep 1 t/m 8

 • Vrijdag 16 november:
  Groep 1 t/m 5: Schoen op school zetten

 • Zaterdag 17 november:
  Aankomst Sinterklaas in Nederland

 • Maandag 19 november:
  Hopelijk heeft Sint iets in de schoenen gedaan...

 • Woensdag 28 november:
  Studiedag Ankerteam. Leerlingen zijn vrij

 • Donderdagavond 29 november:
  Voorlichting Voortgezet Onderwijs verzorgd door het Actief College en Hoeksch Lyceum