OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #174 - vrijdag 28 september 2018

Foto's bezoek Rijksmuseum

Op dinsdag 25 september brachten de midden- en bovenbouwgroep een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij kregen een rondleiding bij de tentoonstelling over de Gouden Eeuw. Deze periode is onderdeel van de methode 'Tijdzaken', de geschiedenismethode waar op Het Anker mee gewerkt wordt. In het fotoalbum krijgt u een impressie van deze leerzame excursie.

'Proef de Gouden Eeuw'
De kinderen gebruikten al hun zintuigen tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proefden de specerijen uit verre landen, roken het atelier van een meesterschilder, voelden de jurken van rijke dames en luisterden naar instrumenten uit de 17de eeuw.

Schrijver op school

Lezen en boeken zijn onlosmakelijk verbonden met school. De kinderboekenweek komt er weer aan en dan staat het lezen nog meer in de aandacht. Dit jaar hebben we echte schrijver uitgenodigd die donderdagmiddag 4 oktober in alle klassen komt vertellen over zijn werk. Het is Dave Kastelein.

Naast het schrijven van boeken heeft Dave zich ook toegelegd op het bezoeken van basisscholen, om daar met veel enthousiasme te vertellen over zijn werk. Interactie met de kinderen staat daarbij altijd centraal. Vraag en antwoord, een quiz, een toneelstukje, alles stelt hij in het werk om samen met de kinderen tot een zeer belangrijke ontdekking te komen. Lezen is leuk!

In het kader van de kinderboekenweek krijgen alle kinderen donderdag een verrassing!

Lezen in groep 3


De kinderen in groep 3 hebben hun eerste leestoets achter de rug. Elke kern heeft een controlemoment waarbij gekeken wordt of de letters die geoefend zijn ook goed in het geheugen zijn opgenomen. Ook het 'hakken en plakken' van de letters tot woorden is belangrijk om tot lezen te komen.

De eerste toets, over de lesstof van kern 1, hebben de kinderen van groep 3 goed gedaan. Knap!
Hieronder kunt u zien wat er bij de tweede kern op het programma staat.


kern 1: ik - maan - roos - vis
In deze eerste kern leerde uw kind:
Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'.
Wilt u dat ook doen? Het voorkomt dat kinderen in de war raken.

Kern 2
Letters: t - n - b - oo - ee
Woorden: teen - een - neus - buik - oog

De letters i - m - r - v - s - aa - p - e zijn bekende letters geworden. De letters t - ee - n - b - oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: 'Mijn lijf'. Uw kind weet nu dat woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. 'Teen' bestaat uit de letters t-ee-n. Van 'teen' kun je heel makkelijk 'een' maken. Met de b van 'buik' krijg je het woordje 'been.

Een beker voor de prijzenkast!

Het schoolkorfbaltoernooi van woensdag 26 september was niet alleen een gezellig en zonnig evenement, het leverde ook nog eens een mooie beker op voor onze prijzenkast! Gefeliciteerd met deze sportieve prestatie. Hoera!

Jongeren portretteren ouderen

De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag portretten getekend en geschilderd. Ze leerden portretten te maken volgens de regels van de 'gulden snede'. Voor deze tekenles werd gebruik gemaakt van echte modellen. Drie grootouders kwamen in de klas poseren.

De drie mooiste portretten worden gekozen en die worden opgestuurd naar het Nationaal Ouderenfonds. Daarmee doen we mee met de tekenwedstrijd. Er kan een schoolreis gewonnen worden!

Gastles voor de bovenbouw

Op dinsdag 2 oktober krijgen de kinderen van groep 6/7/8 een les vanuit Bureau Halt. De nadruk van de voorlichting komt te liggen op "Invloed van de groep" en "Veilig publieke taak".


'Invloed van de groep'.
75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te gaan.

'Veilig publieke taak'.
Werknemers met een publieke taak worden steeds vaker agressief bejegend, vooral door jongeren. In deze voorlichting zien de kinderen hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze hun functie op een normale manier kunnen uitoefenen. De kinderen leren wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke taak.

Wat doet Bureau Halt?
Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit.

Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo'n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft ieder jaar honderden voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden zij op maat interventies en projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

Naar een zuivelboerderij

Op dinsdagochtend 9 oktober zal groep 6/7/8 een zuivelboerderij bezoeken. Op de boerderij maken de kinderen kennis met de dieren en hun leefomgeving, de melkproductie en zuivelproducten.

We zullen met de bus naar Heenvliet gaan, waar de zuivelboerderij is. We vertrekken om 9 uur. De boerderijles zal ongeveer anderhalf tot twee uur duren.
Naar verwachting zullen we rond 12 uur terug zijn op school.

Ouders die het leuk vinden om mee te gaan, zijn van harte welkom. Wij mogen twee ouders meenemen.

NB
Denk aan kleding die vies mag worden en aan laarzen. In de bus moeten de vieze laarzen uit, dus extra schoenen is handig.

De gymles komt op deze dag te vervallen.

Voorlichtingsavond voor ouders

Voor uw agenda: Woensdagavond 17 oktober is er in het schoolgebouw een voorlichtingsavond over "Online Veiligheid". De inloop is om 19.15 uur en om 19.30 uur start de avond. U bent van harte welkom!

De voorlichting wordt gegeven door bureau Halt.

Inhoud van de voorlichting:
Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.

Ouders en scholen willen dit gedrag aanpakken en liefst voorkomen maar weten vaak niet hoe. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? En hoe kunnen ouders en scholen (tijdig) ingrijpen?

Agenda voor oktober • Dinsdag 2 oktober:
  Groep 6-7-8 krijgt een gastles van Bureau Halt over groepsdruk

  Groep 3 'trekt de herfst in' op Klein Profijt (10.30 - 11.45 uur)

 • Woensdag 3 oktober:
  Start Kinderboekenweek

  Tussen 18.30 en 20.00 uur is er een boekenmarkt in de school. Komt u kijken?

 • Donderdag 4 oktober:
  Schrijver op school

 • Vrijdag 5 oktober:
  Dag van de leraar

 • Dinsdag 9 oktober:
  Groep 6-7-8 bezoekt een zuivelboerderij

 • Maandag 15 oktober:
  Groep 3 bezoekt de voorstelling 'Chocokrokodil' in Obs Het Driespan in Puttershoek (13.30-14.15 uur)

 • Woensdag 17 oktober:
  Kledinginzamelingsactie Bag-2-School (inleveren bij de fietsenstalling aub)

  Ouderavond voor ouders van Regenboog en Anker: Bureau Halt vertelt over groepsdruk en online veiligheid

 • Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:
  Herfstvakantie

 • Maandag 29 oktober:
  Na schooltijd: Sport op het plein

 • Dinsdag 30 oktober:
  Groep 4-5 bezoekt het natuureducatiecentrum in Numansdorp