OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #170 - dinsdag 04 september 2018

Gestart!

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten erop en het is goed de kinderen en u allen weer uitgerust terug op school te zien.

Miss Megan - de juf uit de Verenigde Staten - heeft haar entree gemaakt in alle groepen. Woensdag is haar stagedag en dan komt zij in elke groep 45 minuten langs.

Groep 4 heeft de eerste lessen op de chromebooks gemaakt en in groep 6-7-8 is het nieuwe digibord ingewijd. We zijn heel blij met alle mooie, nieuwe, moderne materialen. We gaan er weer een mooi jaar van maken!

Uitnodiging Jaarvergadering en informatieavond

Dinsdagavond 11 september zien we u allen graag op school voor onze jaarlijkse vergadering van de Ouderraad. Aansluitend vertellen de leerkrachten wat er dit schooljaar in de groepen op de planning staat en kunt u het lesmateriaal inkijken.

Bij de jaarvergadering ontvangt u het jaarverslag over het vorig schooljaar en de notulen van de vorige jaarvergadering.
Bij de vergadering wordt ook het financieel jaaroverzicht - over de besteding van de ouderbijdragen - uitgereikt en toegelicht.

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De start staat gepland voor 19.30 uur. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet, mede namens de OR,


Marietta Vermaas

Woensdag 12 september Landelijke stakingsdag

Brief aan ouders van de leerlingen van Obs Het Anker
Onderwerp: Stand van zaken acties primair onderwijs


Beste ouders,

Wellicht hebt u via de media vernomen dat er estafettestakingen worden gevoerd in het primair onderwijs. De vakbonden roepen de scholen uit Zeeland en Zuid-Holland op om op woensdag 12 september 2018 te gaan staken voor een beter salaris en minder werkdruk.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen, maar ook de vrijheid om niet aan de staking deel te nemen. Dit kan dus betekenen dat op een en dezelfde school op 12 september in de ene klas gewoon les wordt gegeven, terwijl de kinderen uit een andere klas vrij hebben omdat hun leerkracht staakt.

Wat betekent dit voor onze school?
Een deel van onze medewerkers neemt deel aan de staking op 12 september, een ander deel is werkwillig. Een deel van onze leerlingen moet dus thuis opgevangen worden, terwijl een ander deel gewoon op school wordt verwacht.
-In de volgende groepen wordt geen les gegeven (*): groepen 4-5 en 6-7-8
-De leerlingen uit de overige groepen (1-2 en 3) worden op 12 september dus gewoon op school verwacht.

(*) Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Marietta Vermaas
directeur obs Het Anker

GVO

Er is een wijziging gekomen in de personele bezetting voor de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs in groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag.

Juf Conny de Ronde heeft een andere benoeming aanvaard. Gelukkig heeft het Dienstencentrum voor ons een andere docent GVO. Het is juf Corrie Hasselaar. Voor de kinderen geen onbekende want Corrie heeft vorig jaar Conny vervangen toen zij neen aantal weken ziek was.

Juf Corrie start met de lessen GVO op vrijdagmiddag 14 september.

Vrolijk nieuws!

Juf Karin had deze week een leuk bericht voor de kinderen van groep 4-5. De juf en haar man verwachten hun tweede kindje. Dat is een felicitatie waard!

Voorlopig is het nog niet zo ver. De planning is dat juf Karin tot na de kerstvakantie aan het werk is en dat haar zwangerschapsverlof in de loop van januari zal ingaan. Zo tegen eind februari kunnen we de nieuwe wereldburger verwachten. Spannend!

Korfbal

Dinsdag 4 september kregen de leerlingen van groep 3, 4-5 en 6-7-8 een gymles in De Tienvoet, georganiseerd door de korfbalvereniging Westmaas. Groep 4-5 heeft daarmee in deze week een extra gymles.

Korfbalvereniging Oranje Zwart/De Hoekse organiseert op woensdagmiddag 26 september een korfbaltoernooi voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Het toernooi begint om 13.45 uur en duurt tot ongeveer 15.45 uur. Om de teams te kunnen begeleiden is er per team van 4 kinderen een begeleider nodig.

Vindt u het leuk om een team te begeleiden, meldt u zich dan bij de groepsleerkracht. Complete teams van 4 kinderen en een begeleider kunnen door de leerkracht worden ingeschreven.

Leesouders

In de groepen 2, 3 en 4 wordt op de computer gewerkt met het ondersteuningsprogramma Bouw! Via dit programma oefenen de kinderen extra met het leren van letters en het leren lezen. Tutoren begeleiden de kinderen bij het werken met het programma. Voor de begeleiding zijn al enkele (groot)ouders actief op school. Heeft u een uurtje per week tijd om enkele kinderen te begeleiden dan horen wij dat graag!

Tip: Beleef het en Eet het!

Je eigen groenten oogsten. Het kan ook deze zomer weer bij Martin de Ruiter in Strijen. Onder de naam 'Beleef het en eet het' heeft de akkerbouwer ruim 3,5 hectare van zijn land bebouwd met aardappels, uien, rode bieten, spruitjes en wortels. De Ruiter: tot ongeveer begin november kunnen mensen weer terecht op ons land voor super verse groenten en aardappelen.

Boer en consument
Voor De Ruiter is Beleef het en Eet het een manier om als boer weer met de consument in contact te komen. 'Ik kan hierdoor mensen, en vooral kinderen, weer laten zien hoe hun eten groeit. Kinderen van tien kunnen je vaak van alles vertellen over hun mobieltje, maar niet over waar hun eten vandaan komt. En daar wil ik verandering in brengen.'

Belangstelling uit het onderwijs
Ook dit jaar lijkt er weer voldoende belangstelling vanuit het onderwijs voor het project. Hoewel particulieren alleen in het weekend terecht kunnen, maakt De Ruiter voor scholen een uitzondering. 'Zij kunnen op afspraak ook door de week bij ons terecht. Ik geef dan een presentatie, waarna de kinderen zelf hun eigen eten kunnen gaan oogsten. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die hun eigen groenten oogsten, twee keer zoveel groenten eten dan anders. En dat is natuurlijk heel positief.'

Groep 6-7-8 brengt binnenkort een bezoek in Strijen.

Genieten van de bloemenpracht
Naast de aardappels en groenten, kunnen bezoekers ook prachtige veldbloemen plukken. Een plaatselijke imker heeft in de bloemenranden meerdere bijenkasten staan. De honing is te koop in de kraam.

Voor de zelf geoogste aardappelen en groenten betalen bezoekers 50 eurocent per kilo. Mensen kunnen terecht op zaterdag en zondag. Het seizoen gaat het weekend van 25 en 26 augustus weer van start.
Voor actuele informatie kunnen bezoekers terecht op www.beleefheteneethet.nl

Uitnodiging zondagsschool

Hallo jongens en meisjes! Ben jij ook dol op tekenen, knutselen, zingen en luisteren naar bijbelverhalen? Kom dan gezellig met je broer(tje), zus(je), vriendje of vriendinnetje naar de zondagsschool! Iedereen is welkom! Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. Kom eens gezellig kijken!

We starten op zondag 9 september a.s. om 10.00 uur in de Hervormde kerk in Heinenoord. We gaan na het begin van de dienst met elkaar naar de zondagsschool en brengen jullie aan het einde van de dienst weer terug in de kerk. We hopen je te zien op zondag 9 september om 10.00 uur in de Hervormde kerk in Heinenoord!

Groeten van zondagsschool 'Shalom'

Agenda voor september • Dinsdag 4 september:
  Gymlessen voor groep 3, 4-5 en 6-7-8 georganiseerd door de korfbalvereniging Westmaas

 • Dinsdagavond 11 september:
  Jaarvergadering OR & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 12 september:
  Stakingsdag onderwijs Zuid-Holland

 • Donderdag 20 september:
  Science en klimles groep 8, klimwand Hoeksch Lyceum (13.45-15.45 uur)

 • Donderdagmiddag 20 september:
  Groep 3, 4-5 (en 6-7-8) gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Maandag 24 september:
  Na schooltijd: Sport op het plein

 • Week van 24 t/m 28 september:
  Week van de pauzehap

 • Dinsdag 25 september:
  Groep 4-5 en 6-7-8 brengen een bezoek aan het Rijksmuseum

 • Woensdag 26 september:
  Studiedag Ankerteam. Leerlingen zijn vrij

 • Woensdagmiddag 26 september:
  Korfbaltoernooi voor belangstellenden uit groep 3 t/m 8 (Westmaas)

 • Donderdag 27 september:
  Na schooltijd: Sport op het plein