OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #169 - vrijdag 24 augustus 2018

Klaar voor de start!

Deze zomervakantie werd er, zoals gebruikelijk, grote schoonmaak gehouden in ons schoolgebouw en nu worden de lokalen weer ingericht door de leerkrachten. Nieuwe boeken en schriften liggen te wachten in de kasten en de potloden zijn geslepen. Maandag 27 augustus zijn wij er klaar voor! Komt u kijken?

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar wordt er in elke groep extra aandacht besteed aan het proces van de groepsvorming. De kinderen leren de leerkrachten en klasgenoten kennen en gaan hun weg vinden in het nieuw ingerichte klaslokaal.

Ook staat er nieuwe leerstof op het programma. Natuurlijk starten we na de vakantie eerst even met het kort ophalen van de leerstof waaraan voor de vakantie gewerkt werd. Regels en afspraken worden opgefrist en zo gaan we weer enthousiast een nieuw schooljaar in! In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de organisatie in dit schooljaar.

We wensen iedereen een fijn jaar! Graag tot maandag 27 augustus,

Marietta Vermaas

Informatie

De informatie op onze schoolwebsite is deze zomervakantie weer up to date gebracht. De activiteiten, voor zover nu bekend, zijn opgenomen in de kalender op de site. De nieuwe schoolgids staat ook online. Die vindt u bij het hoofdstuk 'over de school'.

Specifieke informatie voor de groep treft u aan onder de knop 'groepen' op de schoolwebsite.

Dinsdagavond 11 september is de jaarvergadering van de OR en aansluitend is er in de groepen een voorlichting door de leerkrachten waarbij zij vertellen wat er in hun groep dit schooljaar aan de orde komt.

Neemt u ook eens een kijkje op de website 'www.scholenopdekaart.nl'. Hier kunt u informatie over alle scholen in Nederland bekijken. Het combineert info vanuit inspectie, DUO en de school zelf. U kunt hier ook scholen met elkaar vergelijken. U kunt hier ook de info over middelbare scholen bekijken.

Adres- en telefoongegevens

In onze schooladministratie staan o.a. de adres-, e-mail en telefoongegevens van ouders / verzorgers en er zijn ook noodnummers opgenomen. Ervaring leert dat deze gegevens in de loop van de tijd wel eens wijzigen.

U ontvangt in de eerste schoolweek een overzicht met de bij ons bekende gegevens. Wilt u die controleren, eventueel wijzigen en weer ondertekend bij de groepsleerkracht afgeven aub.

Groepsbezetting

In het schooljaar 2018-2019 zijn er weer vier groepen op Het Anker.
De verantwoordelijkheid voor begeleiding van de groepen ligt bij de onderstaande leerkrachten.

 • Groep 1/2: Anne Luijendijk en Corinne Koenderman
 • Groep 3: Abigail Houben en Anne Luijendijk
 • Groep 4/5: Karin Kooijman en Jacomien Groeneweg
 • Groep 6/7/8: Martin den Haan

  Met ingang van het schooljaar 2018-2019 vindt u de onderstaande leerkrachten voor de groepen.

  Groep MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  1-2 AnneAnneCorinneAnneCorinne
  3AbigailAbigailAnneAbigail Anne
  4-5 KarinKarinJacomienJacomienJacomien
  6-7-8MartinMartinMartinMartinMartin

 • HVO en GVO

  Op vrijdagmiddag is er voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 de mogelijkheid om de lessen HVO (Humanistisch VormingsOnderwijs) of GVO (Godsdienstig VormingsOnderwijs) te volgen. Net als vorig jaar geeft juf Nicolet Wisse de lessen HVO en is juf Conny de Ronde er voor de lessen GVO.

  Leerlingen die geen HVO of GVO volgen blijven bij de groepsleerkracht.

  Gymdocent

  Dit schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 8 op vrijdag bewegingsonderwijs van een vakdocent. Juf Doortje de Boer gaat wekelijks de lessen in de Tienvoet verzorgen. De groepsleerkracht is daarbij aanwezig.

  Onderdeel van het programma voor de midden- en bovenbouwgroep is o.a. de weerbaarheidstraining 'Voel je sterk'.

  Welcome Miss Megan!


  Gelijk na de zomervakantie arriveert een nieuwe stagiaire uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Miss Megan uit Ohio die haar opleiding tot leerkracht komt afsluiten met een stage in de Hoeksche Waard. Megan is op woensdag op Het Anker. Zij bezoekt daarbij alle groepen. Hier al een kort berichtje van haar.

  Hi! My name is Megan Cook and I am from Cleveland, Ohio. I will be in the schools starting August 27 th and then my last day will be November 23 rd.

  In my free time, I love to read and go outside. I love traveling and going to new places.

  I can't wait to meet everyone and gain more experience as a teacher!

  Even (opnieuw) voorstellen: Schoolmaatschappelijkwerker

  Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat.

  U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen / zorgen, anders dan leerproblemen.

  Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

  Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.

  Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mailen. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past.

  Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl

  Inloop: een kijkje in de klassen

  Inloop
  Op maandag 27 augustus gaat het schooljaar van start. De inloop geldt deze eerste schooldag voor alle groepen. U bent van harte welkom. Mocht u op de eerste schooldag niet in de gelegenheid zijn om rond te kijken in de klas, loopt u dan gerust op een andere dag in de eerste schoolweek even binnen.

  De bel gaat om 8.35 uur en om 13.10 uur, dan gaat ook de deur open. Voor de jonge kinderen (en hun ouders) is er dagelijks, 's ochtends, een inlooptijd. Kinderen van groep 1-2 en groep 3 kunt u desgewenst vanaf 8.35 uur naar de klas begeleiden. Tot aan de herfstvakantie doet groep 3 mee met deze dagelijkse inloop. Om 8.45 uur beginnen de lessen in de groepen.
  Natuurlijk bent u ook in de hogere groepen van harte welkom wanneer u uw kind begeleidt met materialen voor een spreekbeurt of traktaties voor een verjaardag bijvoorbeeld.

  De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 worden door de leerkracht buiten opgehaald. De leerlingen lopen in de rij met de leerkracht mee naar binnen.


  Ingang / uitgang
  De kleutergroep en groep 3 vindt u op de begane grond van Het Anker. Deze jonge kinderen gebruiken een eigen in-/uitgang, aan de achterkant van het schoolgebouw.

  Groep 4/5 en groep 6/7/8 vindt u op de eerste etage. Deze beide groepen maken gebruik van de hoofdingang van Het Anker.
  Groep 3 gaat na de herfstvakantie gebruik maken van deze in-/uitgang. Er is dan geen inloop meer.

  Schooltijden

  Maandag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur

  Dinsdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur

  Woensdag
  Van 8.45 tot 12.30 uur

  Donderdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur

  Vrijdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur (groep 1 t/m 4)

  Vrijdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur (gr. 5 t/m 8)

  Gym- en zwemrooster

  Speellokaal
  De leerlingen van de groepen 1-2 maken voor de lessen bewegingsonderwijs op woensdag- en vrijdagochtend gebruik van het speellokaal binnen het schoolgebouw. De kinderen van groep 3 gymmen op dinsdagmiddag tot aan de herfstvakantie in het speellokaal.

  Zwembad De Wellen, 's Gravendeel
  Leerlingen van groep 4 en 5 maken gebruik van de door de gemeente gesubsidieerde zwemlessen. De zwemlessen voor schooljaar 2018-2019 staan gepland op woensdagochtend. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. U ontvangt daar een brief over.

  Sporthal De Tienvoet, Heinenoord
  De leerlingen vanaf groep 3 maken voor de lessen gymnastiek ook gebruik van de sporthal.

  Dinsdag:
  Groep 3 (later in het schooljaar)
  Groep 6-7-8

  Vrijdag:
  Groep 3
  Groep 4-5
  Groep 6-7-8

  Voor de lessen op vrijdag krijgen de kinderen dit schooljaar les van vakdocent Doortje de Boer.

  Gymkleding
  Voor de lessen bewegingsonderwijs hebben de kinderen gymkleding nodig. Geeft u de kinderen op de gymdag graag een eenvoudig sportbroekje, T-shirt en gymschoenen mee naar school. Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. Wij adviseren de sieraden op de gymdag thuis te laten.

  Zwemles
  Het aankleden na de zwemles is soms nog lastig. Geeft u uw kind aub kleding aan die uw kind zelfstandig kan aantrekken.

  Pauzehap

  Tijdens de ochtendpauze krijgen kinderen de gelegenheid iets te eten en te drinken.

  Ochtendpauze = Gruitpauze
  Wij houden graag de goede gewoonte aan om in de ochtendpauze fruit en/of groente (gruiten) te eten met de kinderen. Doet u mee en geeft u 'gruiten' mee naar school voor de ochtendpauze?

  Traktaties

  Door jarige klasgenoten en feesten en activiteiten op school krijgen kinderen al snel heel wat traktaties per jaar. Jarig zijn is een feest en dan mag er ook getrakteerd worden. Zo nu en dan iets lekkers is geen probleem.
  Wel vragen wij ouders om de traktaties klein te houden en liefst gezond.

  Natuurlijk mag er in de eigen klas worden getrakteerd op iets lekkers of door een klein presentje uit te delen aan klasgenootjes. Kiest u voor iets eetbaars, informeert u dan bij de leerkracht even naar kinderen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Wij adviseren u kleurstoffen en andere toevoegingen zoveel mogelijk te vermijden. Voor traktatie-ideeen kunt u o.a. terecht op de website van het voedingscentrum: www.gezondtrakteren.nl of op www.voedingscentrum.nl: Traktatieboekje.pdf

  Vakanties en vrije dagen

  VakantieData
  HerfstvakantieZaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018
  KerstvakantieZaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
  VoorjaarsvakantieZaterdag 23-02-2019 t/m zondag 03-03-2019
  PaasvakantieVrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
  MeivakantieDinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
  HemelvaartDonderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019
  PinksterenMaandag 10-06-2019
  ZomervakantieZaterdag 20-07-2019 t/m zondag 01-09-2019


  - de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2018-2019 van het Ministerie van OCW
  - de vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard

  Studiedagen / overige roosterwijzigingen
 • Er is dit jaar geen Acisstudiedag ingeroosterd.
 • Woensdag 26 september 2018 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
 • Woensdag 28 november 2018 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
 • Donderdagmiddag 20 december 2018 zijn de leerlingen vrij i.v.m. de kerstviering 's avonds.
 • Vrijdagmiddag 21 december 2018 zijn de leerlingen 's middags vrij en begint de kerstvakantie.
 • Woensdag 20 februari 2019 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
 • Vrijdag 12 april 2019 worden de Koningsspelen georganiseerd en zijn de leerlingen 's middags vrij.
 • Donderdag 18 april 2019 is er een continurooster i.v.m. de paaslunch. De school gaat om 14.15 uur uit.
 • Woensdag 12 juni 2019 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
 • Groep 5 t/m 8 is op vrijdag 19 juli 2019 's middags vrij (laatste schooldag).

 • Plannen voor 2018-2019

  We werken er hard aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en hier en daar nog te optimaliseren. Enkele voorbeelden van wat er voor schooljaar 2018-2019 op de planning staat:


  • Een smartboard (digitaal schoolbord) in elke groep. Het laatste bord met beamer is vervangen door een nieuw smartboard.

  • Dit schooljaar gaan we de lessen in het Engels vanaf groep 1 verder uitbreiden. Op een speelse manier, via liedjes, spelletjes en filmpjes, maken de kinderen zo kennis met de Engelse taal.

  • Twee stagiaires vanuit Amerika versterken als een 'native speaker' het Engelstalig aanbod in alle groepen. Miss Megan start de eerste schoolweek. Miss Cora komt aansluitend aan de stageperiode van Megan.

  • In de tweede helft van het schooljaar komt juf Dominique Boon ons team versterken. Dominique is Lio-stagiaire. Met deze stage sluit zij voor de zomervakantie haar opleiding tot leerkracht basisonderwijs af. Dominique loopt de eerste helft van het schooljaar stage in Engeland, i.v.m. haar specialisatie Engels. Daarna komt zij naar Het Anker.

  • Al enige jaren maken de kinderen van groep 6-7-8 voor de lessen Engels gebruik van de methode Take it Easy. De methode is dit jaar vernieuwd en uitgebreid naar de onder- en middenbouw. Vanaf groep 1 wordt er dus dit jaar met deze methode gewerkt.

  • Het team besteedt ook dit schooljaar veel tijd aan studievergaderingen. Je bent immers nooit te oud om te leren en dat geldt dus ook voor de juffen en meester. Naast de aandacht voor de basisleerstof, gaan we ons verder verdiepen in het aanbod voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra leerstof. Dat kan gaan om lesmateriaal om meer te herhalen of juist om compactere lessen en lessen met meer uitdaging.

  • Net als het afgelopen jaar verwerken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 een deel van de leerstof niet in een schrift maar digitaal. Dit jaar verwerken de leerlingen een deel van de leerstof op een chromebook. Het voordeel hiervan is dat kinderen direct feedback krijgen op de antwoorden die zij invullen. Ook biedt de software extra leerstof om te oefenen en uitdagender opdrachten voor wie daar behoefte aan heeft.

  • De leerlingen van de bovenbouwgroep gaan in de groep oefenen met de digitale methode 'de Typetuin'. Hiermee kunnen zij hun vaardigheid in het typen verhogen.

  • Dit schooljaar wordt de taalmethode vervangen en gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 werken met Taal Actief. Een deel van de leerstof wordt hierbij op het chromebook verwerkt.

  • De subsidie voor muziek wordt ook dit jaar ingezet in alle groepen. Er komt o.a. een vervolgscholing voor leerkrachten en een (digitaal) lesaanbod voor alle groepen. Vanuit de muziekschool krijgen de leerlingen opnieuw een lessenserie die uitmondt in een muzikale presentatie.

  • Dit schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling naar tot het certificaat Gezonde School. In een gezonde school is er structureel aandacht voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de leerlingen. Naast aandacht voor voeding gaat het om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

  • De leerkrachten gaan ook individueel op scholing. Die cursussen zijn afgestemd op de leerjaren waaraan wordt lesgegeven:
   - Pedagogisch handelen in de klas (voor alle teamleden)
   - Leesontwikkeling in groep 3
   - Kwaliteitszorg (directie)
   - Consultatieve leerling begeleiding (ib-er)
   - Brede ontwikkeling en lesaanbod bij het jonge kind
   - Wetenschap en technologie
   - Muziekspecialist
   - BHV
  We hebben er zin in om er een fijn schooljaar van te maken! Hierbij hopen wij ook weer van uw hulp gebruik te mogen maken. Mocht u vragen, tips of verbeterpunten hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

  Agenda voor augustus en september  • Zomervakantie t/m 26 augustus

  • Maandag 27 augustus:
   Eerste schooldag

  • Donderdagmiddag 30 augustus:
   Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

  • Dinsdagavond 11 september:
   Jaarvergadering OR & voorlichtingsavond in alle groepen

  • Woensdag 12 september:
   Stakingsdag onderwijs Zuid-Holland

  • Donderdag 20 september:
   Science en klimles groep 8, klimwand Hoeksch Lyceum (13.45-15.45 uur)

  • Maandag 24 september:
   Na schooltijd: Sport op het plein

  • Week van 24 t/m 28 september:
   Week van de pauzehap

  • Dinsdag 25 september:
   Groep 4-5 en 6-7-8 brengen een bezoek aan het Rijksmuseum

  • Woensdag 26 september:
   Studiedag Ankerteam. Leerlingen zijn vrij

  • Donderdag 27 september:
   Na schooltijd: Sport op het plein