OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #163 - vrijdag 01 juni 2018

Inloopochtend

Dinsdag 5 juni is er een inloopochtend in het schoolgebouw. Tussen 8.30 en 10.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom een kijkje te nemen in de groepen van beide scholen, Anker en Regenboog.

Voor u als ouders is het een gelegenheid om bijvoorbeeld eens te zien hoe zo'n digitaal schoolbord werkt en hoe de kinderen op hun chromebook aan het werk zijn. Nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op onze school zijn natuurlijk eveneens van harte uitgenodigd.

Ook de peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje doet mee aan de inloopochtend.

Graag tot ziens!

Schoolkamp


Van woensdag 23 mei tot en met vrijdag 25 mei waren de kinderen van groep 7 en 8 op kamp in Dordrecht.

De foto's kunt u zien in ons fotoabum: klik hier.

In die drie dagen waren er heel veel activiteiten: wandelen (nachtwandeling!), bezoek aan de Grote Kerk, een speeltuin, de kinderboerderij. Ze gingen winkelen, chillen aan een strandje en natuurlijk was er een bonte avond met veel muziek! De kampgangers kregen op donderdag nog bezoek van juf Jacomien en juf Corinne.

Met dank aan een sponsor, Grando Hoogvliet, was er ook nog een tocht per kano!

Het werd een gezellig kamp en op vrijdagmiddag waren de kampgangers moe maar tevreden weer terug in Heinenoord.

Wandeldriedaagse

Donderdagavond 31 mei werden de wandelaars van Anker en Regenboog ingehaald door de meesters en juffen van beide scholen. Alle leerlingen kregen een fleurige bloem als waardering voor deze sportieve prestatie.

Goed gedaan allemaal!

Studiedag

Herinnering: Op woensdag 13 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het Ankerteam.

Sporten op het schoolplein

In juni komen de combinatiefunctionarissen van de gemeente Binnenmaas weer naar school om allerlei sporten en spellen te introduceren. Kom je na schooltijd meedoen? Het is steeds van 15.15 uur tot 16.15 uur op het schoolplein.

Maandag 18 juni
Donderdag 21 juni
Maandag 25 juni
Donderdag 28 juni

Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden.

Vacure OPR

Betreft: vacature oudergeleding OPR, ingaande begin schooljaar 2018-2019

Beste ouders en verzorgers van leerlingen van Stichting Acis (PO),

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (SWV 28.04), dat verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard, wordt gevormd door uit vier schoolbesturen met ruim veertig scholen voor primair (speciaal) onderwijs. Hoe passend onderwijs in de praktijk binnen ons samenwerkingsverband geboden wordt, is vastgelegd in het Ondersteuningsplan.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van SWV 28.04. Deze raad, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de deelnemende scholen bestaat, heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
De OPR is het enige medezeggenschapsorgaan dat zeggenschap heeft in de vorm van instemmingsrecht over de inhoud van het dit Ondersteuningsplan.
De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MRen afkomstig te zijn. Momenteel is er een vacature voor een ouder van de deelnemende stichting Acis. Alle ouders van een leerling op een school van Acis kunnen zich kandidaat stellen. De afzonderlijke MR'en van Acis zullen middels een stemming uit de
kandidaten een afvaardiging kiezen.

U kunt zich kandidaat stellen door voor 8 juni 2018 een email te sturen naar:
ria.degroot@xs4all.nl
Een motivatie wordt op prijs gesteld.

Na 8 juni wordt door de afzonderlijke MR-en een nieuw lid gekozen.
De OPR komt jaarlijks tussen de 2 en 4 maal bij elkaar om te vergaderen of een voor de OPR relevante cursus te volgen. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats 's avonds ergens in de Hoeksche Waard.
Op de website www.passendonderwijs.nl staat meer informatie over de Wet Passend onderwijs, ondersteuningsplannen en ondersteuningsplanraden. Mocht u nog vragen hebben over het samenwerkingsverband, dan kunt u zich wenden tot de directie van het samenwerkingsverband, dhr R. Strootman (r.strootman@csgdewaard.nl) of dhr P. den Hartog (denhartog@acishw.nl).

Heeft u vragen over de OPR, dan kunt u contact opnemen
met mevr. J. Kooijman (jkooijman@willibrordusschool.com).

Met vriendelijke groeten,

Ondersteuningsplanraad SWV 28.04

Social Media en gamen

Op woensdag 20 juni 2018 vindt vanaf 19.30 uur de volgende bijeenkomst plaats van Cafe GEZIeN Hoeksche Waard in het Dorpshart in Mijnsheerenland.

Op deze avond nemen wij op een ludieke, interactieve manier ouders en geinteresseerden mee in de wereld van Social Media en gamen. In samenwerking met een cabaretier en het jongerenwerk van V&R Welzijn HW delen wij kennis, tips en ervaringen met ouders, jeugdprofessionals en gemeentefunctionarissen.

Voor alle ouders en anders geinteresseerden. We nemen hen mee op reis door de wereld die voor jongeren zo belangrijk is. Waarom is dat? Wat doen jongeren op Social Media? Wat zijn de nadelen en ... zijn er ook voordelen? Hoe praat je met je kind over wat hij op Social Media doet? Hoe lang mag je kind per dag 'gamen'? Wij gaan proberen ouders handvatten te geven om er op een ontspannen manier mee om te gaan.

Agenda voor juni


 • Juni: toetsmaand
  Afname Citotoetsen groep 2 t/m 7

 • Dinsdag 5 juni:
  Van 8.45 tot 10.30 uur is er Open Huis in het schoolgebouw

 • Woensdag 13 juni:
  Studiedag team. De leerlingen zijn vrij

 • Donderdag 14 juni:
  Schoolreis voor de groepen t/m 6

 • Zondag 17 juni:
  Vaderdag

 • Maandag 18 juni:
  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Woensdag 20 juni:
  Groep 1-2 brengt een bezoek aan Klein Profijt

  Praktisch verkeersexamen (op de fiets) voor groep 7

 • Donderdagavond 21 juni:
  Groep 1-2 krijgt om 14.15 uur bezoek van de voorleesjuf

  Uitreiking zomerrapporten

  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Maandag 25 juni:
  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Woensdag 27 juni:
  Diplomazwemmen

 • Donderdagmiddag 28 juni:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

  Na schooltijd: Sport op het schoolplein