OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #161 - dinsdag 22 mei 2018

Schoolkamp


Van woensdag 23 mei tot en met vrijdag 25 mei gaan de kinderen van groep 7 en 8 drie dagen op kamp in Dordrecht. Er is natuur, cultuur, spel en nog veel meer. Een belevenis om naar uit te kijken!

De kampgangers overnachten in het StayOkay hostel aan de Baanhoekweg. Voor info over het hostel: klik hier.

In die drie dagen wordt er veel gewandeld en gefietst, in en om Dordrecht en de Biesbosch. Dank zij onze sponsor gaan de kinderen ook een tochtje per kano maken. Hartelijk dank daarvoor!

Wandel je mee?

In de week van 28 mei kunnen de wandelschoenen weer uit de kast gehaald worden! De jaarlijkse avondvierdaagse staat dan op het programma. 'De Oranje Garde' uit Heinenoord organiseert dit sportieve evenement. Leerlingen en hun begeleiders die mee willen wandelen kunnen zich op woensdag 23 mei op school tussen 12.00 en 13.30 uur komen inschrijven in de hal van de school.

Data: 28, 29, 30 en 31 mei
Starttijd: Tussen 18.30 en 19.00 uur
Startplaats: Jeugdhuis 'De Erve', Oranjestraat 3 te Heinenoord
Afstanden: 3 km, speciaal voor kinderen t/m 6 jaar (onder begeleiding) / 5 km / 10 km

Inschrijfkosten:
Junioren t/m 14 jaar 4 euro
Senioren 4,50 euro per persoon

Cito-toetsen

In de laatste weken van het schooljaar staan de halfjaarlijkse Cito-toetsen op het programma voor de kinderen t/m groep 7. Wij zijn, net als u, benieuwd naar de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben! U ontvangt een overzicht van alle prestaties in het zomerrapport. Donderdagmiddag 21 juni ontvangen de kinderen hun rapport.

Voor de kinderen van groep 8 staan er geen Cito-toetsen meer in de planning. Zij zijn druk met het voorbereiden van hun naderend afscheid van de basisschool.

Inloopochtend


Dinsdag 5 juni is er een inloopochtend in het schoolgebouw. Tussen 8.30 en 10.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom een kijkje te nemen in de groepen van beide scholen, Anker en Regenboog.

Voor u als ouders is het een gelegenheid om bijvoorbeeld eens te zien hoe zo'n digitaal schoolbord werkt en hoe de kinderen op hun chromebook aan het werk zijn. Nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op onze school zijn natuurlijk eveneens van harte uitgenodigd.

Ook de peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje doet mee aan de inloopochtend.

Graag tot ziens!

Studiedag

Herinnering: Op woensdag 13 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het Ankerteam.

Schoolreis

In alle groepen wordt gewerkt aan het thema 'Beestenboel'. Dat betekent (biologie)lessen over dieren en ook de uitstapjes - zoals de schoolreis - hebben met het thema te maken.

Met de schoolreis, op donderdag 14 juni, gaan we dan ook met de kinderen tot en met groep 6, naar Diergaarde Blijdorp!Tijden van Vertrek en Aankomst
Donderdag 14 juni verwachten we de kinderen op de reguliere tijd op school, om 8:45 uur.
Vertrek van school: 9.00 uur. Komt u ons uitzwaaien?
Verwachte terugkomst op school: rond 16.00 uur

Wat mag/moet er allemaal mee?
* Veiligheidsspeld (voor het bevestigen van het kaartje met naam en contactgegevens)
* Tussendoortjes/snoepjes/drinken (niet te veel)
* Zakgeld: vrijwillig, in ieder geval niet meer dan 5.- euro
* Indien nodig reispilletjes
* Indien nodig: verschoning in een plastic tasje
* Drinken en eventueel iets te eten. De kinderen krijgen een lunch met patat en een ijsje.

Tip:
We hopen op een zonnige dag. Advies is uw kind in dat geval al thuis in te smeren met zonnebrandcreme.

We hebben veel zin in de schoolreis en hopen op een fijne dag met elkaar!

Diploma's

Groep 7 woensdag 20 juni met de fiets naar school. Zij hebben 's morgens het praktijkexamen verkeer en moeten laten zien dat zij fietsend de verkeersregels beheersen en dat hun fiets de keuring van de politieagenten kan doorstaan.

Woensdag 27 juni staat Voor een aantal kinderen uit groep 4-5 staat het diplomazwemmen op de planning. Er wordt voor verschillende diploma's afgezwommen.

Succes allemaal!**

Sporten op het schoolplein

In juni komen de combinatiefunctionarissen van de gemeente Binnenmaas weer naar school om allerlei sporten en spellen te introduceren. Kom je na schooltijd meedoen? Het is steeds van 15.15 uur tot 16.15 uur op het schoolplein.

Maandag 18 juni
Donderdag 21 juni
Maandag 25 juni
Donderdag 28 juni

Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden.

Vacature MR-oudergeleding

Aan het eind van dit schooljaar moeten we afscheid nemen van onze MR-voorzitter, Jacques Kleinkramer. Jacques verlaat de MR omdat de jongste zoon nu de overgang maakt naar het Voortgezet Onderwijs. Door het vertrek van Jacques ontstaat er een vacature in de MR-oudergeleding.

De medezeggenschapraad (MR) bestaat uit vier personen. Twee daarvan werken op school en de andere twee zijn door de ouders van de kinderen van school gekozen als hun vertegenwoordiging.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer 4 tot 6 keer per schooljaar, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Wilt u een bijdrage leveren aan de MR dan horen wij dat graag! Meldt u zich aan per email info@obs-hetanker.nl of loopt u eens binnen bij de schoolleiding voor meer informatie.

Tip: Voetballen

Agenda voor mei en juni


 • Woensdag 23 mei:
  Groep 7 en 8: Driedaagse schoolreis

  Inschrijven voor de avond4daagse

 • Donderdagmiddag 24 mei:
  Groep 7 en 8: Driedaagse schoolreis

  Groep 4-5 gaat bibliotheekboeken ruilen

 • Vrijdag 25 mei:
  Groep 7 en 8: Driedaagse schoolreis

 • Week van 28 mei:
  Avondvierdaagse 28 t/m 31 mei

 • Juni: toetsmaand
  Afname Citotoetsen groep 2 t/m 7

 • Dinsdag 5 juni:
  Van 8.45 tot 10.30 uur is er Open Huis in het schoolgebouw

 • Woensdag 13 juni:
  Studiedag team. De leerlingen zijn vrij

 • Donderdag 14 juni:
  Schoolreis voor de groepen t/m 6

 • Zondag 17 juni:
  Vaderdag

 • Maandag 18 juni:
  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Woensdag 20 juni:
  Groep 1-2 brengt een bezoek aan Klein Profijt

  Praktisch verkeersexamen (op de fiets) voor groep 7

 • Donderdagavond 21 juni:
  Groep 1-2 krijgt om 14.15 uur bezoek van de voorleesjuf

  Uitreiking zomerrapporten

  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Maandag 25 juni:
  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Woensdag 27 juni:
  Diplomazwemmen

 • Donderdagmiddag 28 juni:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

  Na schooltijd: Sport op het schoolplein