OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #147 - donderdag 01 februari 2018

Rapporten

In de maand januari werden de leerlingen vanaf groep 2 weer getoetst met de verschillende toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. De meeste toetsen zijn inmiddels afgerond. Alleen enkele kinderen die ziek geweest zijn, hebben soms nog iets in te halen. Op donderdag 22 februari krijgen de leerlingen hun winterrapport mee en kunt u zien welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.

U ontvangt binnenkort een brief met een uitnodiging voor een gesprek over het rapport.

Diploma's!

Sinds woensdag 31 januari zijn er weer vier gediplomeerde zwemmers bijgekomen. In groep 4-5 werd eenmaal het A-diploma behaald en drie keer het C-diploma. Gefeliciteerd!

Woensdag 7 februari gaan alle leerlingen van groep 4-5 oefenen met het zwemmen door 'een wak'. Hiervoor hebben de kinderen een T-shirt nodig.

Fruitproject

In de week van 5 februari krijgen de kinderen op school:

* banaan
* appel
* bloedsinaasappel

Brandveiligheid

Op woensdagochtend 7 februari krijgen de kinderen van groep 6-7-8 een gastles van de brandweer over brandveiligheid.

Studiedag

Ter herinnering: Woensdag 14 februari is er een studiedag voor de leerkrachten van Het Anker. De leerlingen zijn die ochtend vrij.

Theatervoorstelling voor groep 1-2

Donderdag 15 februari mag groep 1-2 gaan kijken naar de voorstelling: Reismuis. De voorstelling wordt opgevoerd in basisschool De Boomgaard in Mijnsheerenland. De kinderen worden met een bus opgehaald en weer teruggebracht. De bus staat om 8.30 uur bij school klaar en brengt ons rond 11.00 uur weer terug.
Iets eerder op school zijn dus deze dag!

Reismuis
Misschien ken je Muis Dingeman. Hij woont met zijn vrouw in hun gezellige nestje achter het nummerbord van een toeristenbus. Zo reizen ze samen de wereld rond. Tot Dingeman en zijn vrouwtje elkaar kwijtraken. Gelukkig komt er hulp van een Britse papegaaiduiker, een Antilliaanse jan-van-gent en een Turkse ezel. Vinden ze elkaar terug? Reismuis is een vervolg op de voorstelling Huismuis en gaat over vreemde talen, andere culturen en grappige gewoontes.**

Wie ben ik?

Dinsdag 20 februari verwachten wij een bijzondere bezoeker op Het Anker. Deze man komt langs in groep 4-5 en in groep 6-7-8. De bezoeker komt niet zomaar langs maar hij komt ons met zijn verhalen meenemen, terug in de tijd...

Binnenkort lichten we nog een stukje van de sluier op. Wie heeft er nu al een idee?

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Lees hier Acis Actueel van januari 2018.

In dit blad vindt u twee artikeltjes over onze school. Verder o.a. het vakantierooster voor het volgende schooljaar.

Agenda voor februari


 • Donderdag 1 februari:
  Groep 8 werkt de komende twee weken aan de proeftoets van Cito.

 • Vrijdag 2 februari:
  Open Huis Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland

 • Woensdag 7 februari:
  Wakzwemmen. Alle kinderen zwemmen met een T-shirt aan

  Groep 6/7/8 krijgt een gastles over brandveiligheid

 • Woensdag 14 februari:
  Studiedag team obs Het Anker. Alle leerlingen zijn vrij

 • Donderdagmiddag 15 februari:
  Groep 1-2 bezoekt 's morgens de theatervoorstelling 'Reismuis'
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen
  Groep 1-2 krijgt 's middags bezoek van de voorleesjuf

 • Dinsdag 20 februari:
  Gastles voor groep 4-5 en voor groep 6-7-8 door een bijzondere bezoeker...

 • Donderdagmiddag 22 februari:
  Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen

 • Donderdag 22 februari:
  Winterrapporten worden uitgereikt

 • Maandag 26 februari t/m zondag 4 maart:
  Voorjaarsvakantie