OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #136 - woensdag 22 november 2017

TSO-ouders gecertificeerd


Op woensdagochtend 15 november werd het startschot gegeven voor de eerste Basis Workshop Tussenschoolse Opvang Vrijwilliger. De workshop werd verzorgd door Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC). Twintig vrijwilligers van verschillende Acis-scholen (waaronder een grote groep van Het Anker) kregen op het bestuurskantoor van Puttershoek een interactieve ochtend aangeboden. Er werd ingegaan op positief leiderschap, omgaan met conflicten, het gebruik van speelgoed en gezonde voeding. Na afloop van de workshop werden door bestuursvoorzitter Luc van Heeren de certificaten uitgereikt.

Tevredenheidspeiling ouders

Herinnering: Vorige week ontving u de inloggegevens voor het invullen van de digitale oudertevredenheidspeiling. Inmiddels is door 40% van de ouders de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

Wilt u nog gebruik maken van de gelegenheid om van het onderwijs op onze school aan te geven welke kenmerken u wilt behouden en wat om bijstelling vraagt, dan verzoeken wij u de vragenlijst in te vullen voor 26 november.

Over de resultaten van de vragenlijsten onder ouders en leerlingen wordt u na afloop geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Tevredenheidspeiling leerlingen

De uitslag van de peiling onder de leerlingen naar de mate van tevredenheid over de school is afgerond. De kinderen van groep 5 t/m 8 vulden een vragenlijst in met 15 vragen over de sfeer op school, de lessen in de klas, de veiligheid op school en ten slotte gaven zij de school een rapportcijfer.

De kinderen gaven de school gemiddeld maar liefst een 9!

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Tevredenheid_leerlingen_samenvatting_nov_2017.pdf

Bag-2-School: 890 kg!


De inzamelingsactie van dinsdagochtend 21 november bracht maar liefst 890 kg op. Dat betekent dat er door Anker en Regenboog 267 euro besteed kan worden aan speelmaterialen voor de kinderen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Gastles over vuurwerk

Woensdag 22 november kreeg groep 6/7/8 een gastles vanuit Bureau Halt. De les ging over overlast rond de jaarwisseling.

Tijdens deze voorlichting werd ingegaan op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook leerden de kinderen de regels rondom vuurwerk en werd verteld hoe zij veilig vuurwerk kunnen afsteken.

Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de jongeren dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen door groepsdruk.

Tip: Aankomst Sint in Heinenoord

Op zaterdag 25 november zal Sinterklaas met zijn Pieten in de haven van Heinenoord aanmeren. Om 14.30 uur zet de Sint voet aan wal.

Agenda voor november en december


 • Woensdag 22 november:
  Infoavond Hoeksch Lyceum (aanvang 19.00 uur)

 • Zaterdag 25 november:
  Aankomst Sinterklaas in Heinenoord (14.30 uur)

 • Woensdag 29 november:
  Groep 1-2 gaat pannenkoeken eten om 11.00 uur in restaurant Van Rijn, locatie Rembrandt aan het Rembrandtplein 1 in Oud-Beijerland (Prijs gewonnen door Lillyen, tekenwedstrijd 'Rembrandt')

 • Donderdagavond 30 november:
  Open avond Wellantcollege Klaaswaal (VMBO) 19.00 - 21.00 uur

 • Dinsdag 5 december:
  Sinterklaasfeest. De kinderen zijn 's middags vrij

 • Woensdag 6 december:
  Gekleed zwemmen

 • Donderdagmiddag 7 december:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdag 12 december:
  Landelijke stakingsdag primair onderwijs (onder voorbehoud)

 • Woensdag 13 december:
  Gekleed zwemmen

 • Donderdagmiddag 14 december:
  Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen
  Groep 1-2 krijgt bezoek van de voorleesjuf

 • Donderdag 21 december:
  Kerstviering 's avonds. 's Middags zijn de kinderen vrij

 • Vrijdag 22 december:
  's Middag vrij voor alle leerlingen

 • Maandag 25 december:
  Start van de Kerstvakantie