OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #123 - donderdag 07 september 2017

Uitnodiging Jaarvergadering en informatieavond

Dinsdagavond 12 september zien we u allen graag op school voor onze jaarlijkse vergadering van de Ouderraad. Aansluitend vertellen de leerkrachten wat er dit schooljaar in de groepen op de planning staat en kunt u het lesmateriaal inkijken.

Bij de jaarvergadering ontvangt u het jaarverslag over het vorig schooljaar en de notulen van de vorige jaarvergadering.
Bij de vergadering wordt ook het financieel jaaroverzicht - over de besteding van de ouderbijdragen - uitgereikt en toegelicht.

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De start staat gepland voor 19.30 uur. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet, mede namens de OR,


MariÚtta Vermaas

Vakleerkrachten

Juffen en meesters in het basisonderwijs geven les in alle vakken maar ook zij kunnen zich daarnaast specialiseren in bepaalde vakken. Zo geeft meester Martin dit jaar niet alleen de gymlessen aan groep 6-7-8 maar verzorgt hij ook de wekelijkse gymles op vrijdag voor groep 4-5.

In de tijd dat groep 4-5 gym heeft, begeleidt juf Jacomien dan op haar beurt de handvaardigheidles bij de bovenbouwgroep.

Voor de lessen muziek komen dit schooljaar ook vakleerkrachten 'van buiten'. Deze docenten van de muziekschool komen in alle groepen langs.

Groep 3

De kinderen van groep 3 voelen zich 'kleuter af' nu zij gewend zijn in groep 3. Er worden dagelijks nieuwe zaken geleerd: letters, rekenbegrippen, verkeersregels, liedjes en Engelse woorden enz. Natuurlijk werd er in groep 1-2 ook het nodige geleerd maar dat voelde toch meer als spelen. Nu, met echte boeken en schriften, voelt het serieuzer.
Op de schoolwebsite onder de knop 'groepen' vindt u info over de aangeboden lesstof. De leerkrachten plaatsen daar geregeld nieuwe berichtjes.

Tot aan de herfstvakantie is er gelegenheid om de overgang te maken van de dagelijkse inloop waarbij u als ouders mee de klas in gaat, naar het in de rij staan en daar vandaan zelfstandig met de leerkracht mee naar binnen gaan.

Welcome, Miss Nicole

Begin november verwelkomen wij een bijzondere stagiaire. Het is Miss Nicole. Nicole heeft de lerarenopleiding in de Verenigde Staten bijna afgerond en zij sluit haar opleiding af met een stage van een paar maanden in het buitenland. Daarvoor komt zij naar de Hoeksche Waard.

Nicole gaat haar stage invullen op twee Acisscholen, OBS Het Kraaienest en op onze school. Nicole zal een dag in de week op Het Anker zijn. Zij zal daarbij alle klassen bezoeken. De kinderen kunnen daarmee hun Engels extra goed oefenen en ontwikkelen.
Welcome, Miss Nicole!

Kiss & Ride

Attentie: Voor het gedeelte langs de school in de Heyne van Althenastraat geldt een parkeerverbod tussen 8.00 uur 's morgens en 18.00 uur 's middags. De Kiss & Ride strook kunt u gebruiken voor het afzetten van uw kinderen wanneer u met de auto bent. Parkeren is daar uiteraard niet toegestaan.
De politie controleert regelmatig rond scholen.

Schoolplein

Wist u dat het schoolplein ook na schooltijd beschikbaar is om lekker te spelen? Na afloop van de laatste lestijden is het plein vrij toegankelijk tot 19.00 uur.

Tip: TrainingHopper

Bericht van de combinatiefunctionarissen van de gemeente Binnenmaas:

Doe ook mee! Net als u vinden wij het belangrijk dat mensen bewegen. Dat houdt ze fit en gezond en daar wordt iedereen beter van, toch? Samen met een aantal sportverenigingen in Binnenmaas en Strijen hebben we daarom de TrainingHopper ontwikkeld, waarbij in een vast aantal weken, van 18 september tot en met 20 oktober, proeflessen gevolgd kunnen worden bij verschillende verenigingen.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een training die is afgestemd op hun leeftijd en dat kunnen ze bij verschillende verenigingen doen. Zo kunnen ze verschillende trainingen uitproberen en uiteindelijk kiezen voor de sport die het best bij hen past. We sluiten af met een feestelijke speldag in de week van 16 oktober (herfstvakantie).

Meldt u zich ook aan? Ga dan naar de cursussenpagina op onze website. Als u in het zoekveld 'traininghopper' invult, komt het aanbod onder elkaar op uw scherm te staan!

Met vriendelijke groet,

De Combinatiefunctionarissen van Binnenmaas en Strijen
Thamar, Holland en Bianca

Uitnodiging zondagsschool

Bericht van de zondagsschool:
Hallo jongens en meisjes!

Ben jij ook dol op tekenen, knutselen, zingen en luisteren naar bijbelverhalen? Kom dan gezellig met je broer(tje), zus(je), vriendje of vriendinnetje naar de zondagsschool! Iedereen is welkom!

Er zijn twee groepen: onderbouw en bovenbouw. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. Kom eens gezellig kijken!

We zijn er op zondagen om 10.00 uur in de Hervormde kerk in Heinenoord. We gaan na het begin van de dienst met elkaar naar de zondagsschool en brengen jullie aan het einde van de dienst weer terug in de kerk, fijn he!

Tot zondag om 10.00 uur in de Hervormde kerk in Heinenoord!

Groeten van zondagsschool 'Shalom'

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet de financiële middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in de gemeente Binnenmaas wél mogelijk.

Wat betalen de fondsen?
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.

Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.
Op onze school is Marietta Vermaas intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.

Op de website van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan alle spelregels en een overzicht met intermediairs.

Agenda voor september


 • Dinsdagavond 12 september:
  Jaarvergadering OR & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 20 september:
  Gastles voor gr. 6-7-8 vanuit bureau Halt. Thema Jeugdcriminaliteit
  (9.00 - 10.00 uur)

 • Donderdagmiddag 21 september:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Donderdagmiddag 28 september:
  Groep 6-7 gaat bibliotheekboeken ruilen

  Groep 8 brengt 's middags een bezoek aan het Hoeksch Lyceum bezoeken om een voorbeeldles 'Science' te volgen en de klimwand te bestijgen

 • Week van 25 t/m 29 september:
  Week van de pauzehap