OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #121 - vrijdag 18 augustus 2017

Klaar voor de start!

Deze zomervakantie werd er, zoals gebruikelijk, grote schoonmaak gehouden in ons schoolgebouw en nu worden de lokalen weer ingericht door de leerkrachten. Nieuwe boeken en schriften liggen te wachten in de kasten en de potloden zijn geslepen. Maandag 21 augustus zijn wij er klaar voor! Komt u kijken?

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar wordt er in elke groep extra aandacht besteed aan het proces van de groepsvorming. De kinderen leren de leerkrachten en klasgenoten kennen en gaan hun weg vinden in het nieuw ingerichte klaslokaal.

Ook staat er nieuwe leerstof op het programma. Natuurlijk starten we na de vakantie eerst even met het kort ophalen van de leerstof waaraan voor de vakantie gewerkt werd. Regels en afspraken worden opgefrist en zo gaan we weer enthousiast een nieuw schooljaar in! In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de organisatie in dit schooljaar.

We wensen iedereen een fijn jaar! Graag tot maandag 21 augustus,

Marietta Vermaas

Informatie

De informatie op onze schoolwebsite is deze zomervakantie weer up to date gebracht. De activiteiten, voor zover nu bekend, zijn opgenomen in de kalender op de site. De nieuwe schoolgids staat ook online. Die vindt u bij het hoofdstuk 'over de school'.

Specifieke informatie voor de groep treft u aan onder de knop 'groepen' op de schoolwebsite.

Dinsdagavond 12 september is de jaarvergadering van de OR en aansluitend is er in de groepen een voorlichting door de leerkrachten waarbij zij vertellen wat er in hun groep aan de orde komt.

Neemt u ook eens een kijkje op de website 'www.scholenopdekaart.nl'. Hier kunt u informatie over alle scholen in Nederland bekijken. Het combineert info vanuit inspectie, DUO en de school zelf. U kunt hier ook scholen met elkaar vergelijken. U kunt hier ook de info over middelbare scholen bekijken.

Adres- en telefoongegevens

In onze schooladministratie staan o.a. de adres-, e-mail en telefoongegevens van ouders / verzorgers en er zijn ook noodnummers opgenomen. Ervaring leert dat deze gegevens in de loop van de tijd wel eens wijzigen.

U ontvangt in de eerste schoolweek een overzicht met de bij ons bekende gegevens. Wilt u die controleren, eventueel wijzigen en weer ondertekend bij de groepsleerkracht afgeven aub.

Groepsbezetting

In het schooljaar 2017-2018 zijn er vier groepen op Het Anker.

Na overleg met de stichting Acis is onlangs de formatie toch nog iets uitgebreid waardoor juf Corinne meer uren ingezet kan worden. Zij is daardoor inzetbaar op donderdag, vrijdag en een groot aantal woensdagen. Hieraan hebben wij de groepsbezetting in de onderbouw aangepast.
Tot aan de herfstvakantie geldt de onderstaande indeling:

Groep MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
1-2 MargaretMargaretMargaretMargaretMarietta
3AbigailAbigailCorinneCorinne Corinne
4-5 KarinKarinJacomienJacomienJacomien
6-7-8MartinMartinMartinMartinMartin


NB
Abigail zet op donderdag haar resterende bevallingsverlof flexibel in. Zij wordt op haar verlofdag vervangen door Corinne.

HVO en GVO

Op vrijdagmiddag is er voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 de mogelijkheid om de lessen HVO (Humanistisch VormingsOnderwijs) of GVO (Godsdienstig VormingsOnderwijs) te volgen.
Leerlingen die geen HVO of GVO volgen blijven bij meester Martin.

Wie is wie?

Hieronder stellen alle medewerkers zich aan u voor.Marietta Vermaas - directeur en coordinator leerlingenzorg


Marietta Vermaas werkt sinds april 2007 als directeur voor de stichting Acis.

Marietta woont met haar man in Vlaardingen. Zoon en dochter hebben al enkele jaren geleden het ouderlijk nest verlaten. Marietta heeft ervaring als leerkracht in het basis- en voortgezet onderwijs, als vakleerkracht handvaardigheid en muziek en als intern begeleider en directeur.

Zij volgde diverse nascholingscursussen op het gebied van leerproblemen, gedrag en coaching en rondde de universitaire opleiding tot (ortho)pedagoog en onderwijskundige af. Marietta werkt vier dagen per week.

Margaret de Koning - leerkracht groep 1/2


Ik heb al een ruim aantal jaren ervaring in bijna alle groepen van de basisschool. Dit is mijn vierde jaar op het Anker. Op dit moment heb ik groep 1/2. Ik werk 4 dagen per week.

Ik vind het fijn als er een prettige sfeer in mijn klas hangt, daarom besteed ik veel aandacht aan sociale vaardigheden en gedrag.

Ik ben een sportieve juf, die regelmatig op de sportschool te vinden is.Corinne Koenderman - leerkracht groep 3


Beste kinderen en ouders, Graag wil ik mezelf voorstellen als nieuwe leerkracht. Vanaf augustus kom ik drie dagen per week werken, op woensdag t/m vrijdag in de groep 3.

De afgelopen jaren heb ik op een aantal scholen ruime ervaring opgedaan in het werken met deze onderbouwgroepen. Mijn laatste baan was bijzonder omdat ik werkte met kinderen uit oorlogsgebieden; kinderen die veelal uit Syrië kwamen.

Zelf woon ik al 27 jaar met heel veel plezier in de Hoeksche Waard. De tijd vliegt want ik ben ook al 35 jaar getrouwd met Wouter. We hebben twee kinderen. Onze zoon heet Bob (24 jaar), onze dochter Annabel (22 jaar). Ze zijn allebei het huis uit en combineren studie en werken.

Ik hoop dat jullie mij leren kennen als een enthousiaste, vriendelijke en betrokken leerkracht.Abigail Houben - leerkracht groep 3


Ik ben Abigail Houben, 34 jaar en ik woon in Maasdam met mijn man Jacco en zoontjes Tobias en Fabian. Niet alleen ik ben op Het Anker dit schooljaar, maar ook Tobias. Hij zit bij juffrouw Margaret in de groep.

Mijn hobby's zijn tuinieren, vooral in mijn moestuin, en cakejes en koekjes bakken vind ik ook leuk.

Ik ben heel blij dat ik op Het Anker ben want ik heb het goed naar mijn zin op deze school. Op maandag en dinsdag ga ik in groep 3 werken en later in het schooljaar ben ik er ook op donderdag.
Jacomien Groeneweg - leerkracht groep 4/5


Ik ben geboren in Heinenoord en heb daar tot mijn 22-ste jaar gewoond. Nu woon ik met heel veel plezier in s-Gravendeel. Ik geniet van de rust, ruimte en natuur die ik daar dagelijks ervaar. Na zo'n 35 jaar in alle groepen van het basisonderwijs in Rotterdam te hebben gewerkt, vind ik het een uitdaging om in de Hoeksche Waard les te gaan geven.

Reizen, lezen en musea bezoeken doe ik graag. Ik speel piano en krijg ook wekelijks les daarin. Daarnaast volg ik regelmatig diverse workshops en cursussen.

Ik werk op woensdag t/m vrijdag in groep 4/5.
Karin Kooijman - leerkracht groep 4/5


Mijn naam is Karin en ik woon in Oud-Beijerland. In het schooljaar 2011-2012 ben ik gestart op Het Anker in de middenbouw en ik heb het daar erg naar mijn zin!

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop, vind ik het leuk om te zwemmen en vind ik het heerlijk om met een goed boek op de bank te kruipen of lekker met dat boek in de tuin in de zon te zitten.

Ik ben op maandag en dinsdag in groep 4/5.
Martin den Haan - leerkracht groep 6/7/8


Ik kom uit Puttershoek, waar ik ook geboren ben en naar de lagere school ben gegaan. Na de RSG in Oud-Beijerland ben ik naar de Pabo in Dordrecht gegaan, waar ik in 1992 ben afgestudeerd.

Nadat ik twee jaar heb ingevallen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, heb ik twaalf jaar gewerkt in Rotterdam. Sinds 2006 werk ik voor Acis. Ik heb negen jaar gewerkt op obs 't Kraaienest in Piershil. Sinds augustus 2015 werk ik op Het Anker als leerkracht van de bovenbouw. Ik heb altijd gewerkt in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) en ook als ICT'er en intern begeleider. Ik ben fulltime in groep 6/7/8.

Plonia Meijboom-Boender - concierge/schoolassistent


Ik woon samen met mijn man en dochter in Strijen. Na op de middelbare school stage te hebben gelopen bij de Rabobank kreeg ik een baan aangeboden en ben daar in 16 jaar van assistent kas tot 1e medewerkster in het filiaal in Poortugaal gegroeid. Toen ik op mijn 35e toch nog moeder mocht worden ben ik gestopt met werken en ben 8 jaar fulltime moeder geweest. In deze jaren deed ik tussendoor veel vrijwilligerswerk.

Mijn dochter werd groter en ik ben een baan gaan zoeken, ik heb zeven jaar bij Careyn gewerkt, eerst in de wijk en later op de administratie. Sinds januari 2009 werk ik als concierge/schoolassistent bij twee basisscholen t.w. Het Anker en De Regenboog en dat vind ik erg leuk. Ik ga iedere dag met plezier naar Heinenoord.

Ik werk dagelijks van 08.00 uur tot 14.30 uur, en woensdag van 08.00 tot 12.00 uur. Mocht u iets willen vragen, kom dan gerust bij mij langs.

Plannen voor 2017-2018

We werken er hard aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en hier en daar nog te optimaliseren. Enkele voorbeelden van wat er voor schooljaar 2017-2018 op de planning staat:


 • Dit schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling naar tot het certificaat 'Gezonde School'. In een gezonde school is er structureel aandacht voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de leerlingen.
 • In elke groep is een smartboard (digitaal schoolbord) waarmee de lessen effectiever en aantrekkelijker gemaakt worden.
 • Net als het afgelopen jaar verwerken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 een deel van de leerstof niet in een schrift maar digitaal. Dit jaar verwerken de leerlingen de leerstof gedeeltelijk op een chromebook. Het voordeel hiervan is dat kinderen direct feedback krijgen op de antwoorden die zij invullen. Ook biedt de software extra leerstof om te oefenen en uitdagender opdrachten voor wie daar behoefte aan heeft.
 • Er is een start gemaakt met lessen in het Engels vanaf groep 1. Dat gaan wij verder uitbreiden. Op een speelse manier, via liedjes, spelletjes en filmpjes, maken de kinderen kennis met de Engelse taal.
 • De subsidie voor muziek wordt ingezet in alle groepen. Er komt o.a. een scholing voor leerkrachten en een nieuw digitaal lesaanbod voor alle groepen.

Het team besteedt ook dit schooljaar veel tijd aan studievergaderingen. Je bent immers nooit te oud om te leren en dat geldt dus ook voor de juffen en meester. Naast de aandacht voor de basisleerstof, gaan we ons verder verdiepen in het aanbod voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra oefenstof. Dat kan gaan om lesmateriaal om meer te herhalen of juist om compactere lessen en lessen met meer uitdaging.

De leerkrachten gaan ook individueel op scholing. Die cursussen zijn afgestemd op de leerjaren waaraan wordt lesgegeven:
- Didactisch handelen in de klas (voor alle teamleden)
- Leesontwikkeling in groep 3
- Kwaliteitszorg (directie)
- Brede ontwikkeling en lesaanbod bij het jonge kind
- Wetenschap en technologie
- Muziek vakspecialist
- Gymnastiek
- BHV

Inloop: een kijkje in de klassen

Inloop
Op maandag 21 augustus gaat het schooljaar van start. De inloop geldt deze eerste schooldag voor alle groepen. U bent van harte welkom. Mocht u op de eerste schooldag niet in de gelegenheid zijn om rond te kijken in de klas, loopt u dan gerust op een andere dag in de eerste schoolweek even binnen.

De bel gaat om 8.35 uur en om 13.10 uur, dan gaat ook de deur open. Voor de kinderen van de kleuters (en hun ouders) is er dagelijks, 's ochtends, een inlooptijd. Kinderen t/m groep 1/2 kunt u desgewenst vanaf 8.35 uur naar de klas begeleiden. Tot aan de herfstvakantie doet groep 3 ook mee met deze dagelijkse inloop. Om 8.45 uur beginnen de lessen in de groepen.
Natuurlijk bent u ook in de hogere groepen van harte welkom wanneer u uw kind begeleidt met materialen voor een spreekbeurt of traktaties voor een verjaardag bijvoorbeeld.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden door de leerkracht buiten opgehaald. De leerlingen lopen in de rij met de leerkracht mee naar binnen.


Ingang / uitgang
De kleutergroep en groep 3 vindt u op de begane grond van Het Anker. De kleuters gebruiken een eigen in-/uitgang, aan de achterkant van het schoolgebouw.

Groep 4/5 en groep 6/7/8 vindt u op de eerste etage. Deze beide groepen maken gebruik van de hoofdingang van Het Anker. Ook groep 3 maakt gebruik van deze ingang.

Schooltijden

Maandag
Van 8.45 tot 12.15 uur
Van 13.15 tot 15.15 uur

Dinsdag
Van 8.45 tot 12.15 uur
Van 13.15 tot 15.15 uur

Woensdag
Van 8.45 tot 12.30 uur

Donderdag
Van 8.45 tot 12.15 uur
Van 13.15 tot 15.15 uur

Vrijdag
Van 8.45 tot 12.15 uur (groep 1 t/m 4)

Vrijdag
Van 8.45 tot 12.15 uur
Van 13.15 tot 15.15 uur (gr. 5 t/m 8)

Gym- en zwemrooster

Speellokaal
De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 maken voor de lessen bewegingsonderwijs op woensdag- en vrijdagochtend gebruik van het speellokaal binnen het schoolgebouw.

Zwembad De Wellen, 's Gravendeel
Leerlingen van groep 4 en 5 maken gebruik van de door de gemeente gesubsidieerde zwemlessen. De zwemlessen voor schooljaar 2017-2018 staan gepland op woensdagochtend. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. U ontvangt daar een brief over.

Sporthal De Tienvoet, Heinenoord
De leerlingen vanaf groep 4 (en later in het jaar vanaf groep 3) maken voor de lessen gymnastiek gebruik van de sporthal.

Dinsdag:
Groep 6-7-8

Vrijdag:
Groep (3-)4-5
Groep 6-7-8

Pauzehap

Tijdens de ochtendpauze krijgen kinderen de gelegenheid iets te eten en te drinken. Hiervoor kunt u halfvolle melk bestellen en laten bezorgen. Dit wordt geregeld door Campina. Op school kunt u een folder meenemen waarin meer informatie te vinden is. Op www.campinaopschool.nl is ook informatie te vinden over schoolmelk.

Wij houden graag de goede gewoonte aan om in de ochtendpauze fruit en/of groente (gruiten) te eten met de kinderen. Doet u mee en geeft u 'gruiten' mee naar school voor de ochtendpauze?

Het drinken en het fruit waar halverwege de ochtend van gesmikkeld wordt, wordt op de gang bewaard. De schoolmelk van Campina staat in de koeling. De eerste dag na de zomervakantie is er geen schoolmelk. Wilt u uw kind een beker of pakje meegeven?

Traktaties

Na de vierde verjaardag verwachten wij nieuwe kinderen op school. Die eerste periode op school moeten de kinderen vaak wennen aan hun nieuwe omgeving. Pas wanneer uw kind vijf (of ouder) wordt en zich al goed thuis voelt, vieren wij de verjaardag in de klas en mag er met twee vriendjes ook langs andere leerkrachten worden gegaan.

De jarige kiest hoe de verjaardag gevierd gaat worden. De jarige kiest bijvoorbeeld voor een verjaardagmuts of sjerp, voor het toezingen door medeleerlingen of voor een andere activiteit. Natuurlijk mag er in de eigen klas worden getrakteerd op iets lekkers of door een klein presentje uit te delen aan klasgenootjes. Kiest u voor iets eetbaars, informeert u dan bij de leerkracht even naar kinderen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Wij adviseren u kleurstoffen en andere toevoegingen zoveel mogelijk te vermijden.

Voor traktatie-ideeen kunt u o.a. terecht op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd: www.dienstgezondheidjeugd.nl en op de website van het voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl/trakteren.

Vakanties en vrije dagen

Vakanties:

Vakantie Data
Zomervakantie 2017 Zaterdag 08-07-2017 t/m zondag 20-08-2017
Herfstvakantie Zaterdag 14-10-2017 t/m zondag 22-10-2017
Kerstvakantie Zaterdag 23-12-2017 t/m zondag 07-01-2018
Voorjaarsvakantie Zaterdag 24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018
Paasvakantie Vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018
Meivakantie Zaterdag 21-04-2018 t/m zondag 06-05-2018
Hemelvaart Donderdag 10-05-2018 t/m zondag 13-05-2018
Pinksteren Maandag 21-05-2018
Zomervakantie 2018 Zaterdag 14-07-2018 t/m zondag 26-08-2018


Vrije dagen:

 • Er is dit jaar geen Acisstudiedag ingeroosterd.
 • Dinsdagmiddag 5 december 2017 is een vrije middag voor alle leerlingen.
 • Donderdagmiddag 21 december 2017 zijn de leerlingen vrij i.v.m. de kerstviering 's avonds.
 • Vrijdagmiddag 22 december 2017 zijn de leerlingen 's middags vrij en begint de kerstvakantie.
 • Woensdag 14 februari 2018 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
 • Donderdag 29 maart is er een continurooster i.v.m. de paaslunch. De school gaat om 14.15 uur uit.
 • Vrijdag 20 april 2018 worden de Koningsspelen georganiseerd en zijn de leerlingen 's middags vrij.
 • Woensdag 13 juni 2018 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
 • Groep 5 t/m 8 is op vrijdag 13 juli 2018 's middags vrij (laatste schooldag).

Agenda voor augustus en september


 • Zomervakantie t/m 20 augustus

 • Maandag 21 augustus:
  Eerste schooldag

 • Dinsdagavond 12 september:
  Jaarvergadering OR & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 20 september:
  Gastles voor gr. 6-7-8 vanuit bureau Halt. Thema Jeugdcriminaliteit
  (9.00 - 10.00 uur)

 • Week van 25 t/m 29 september:
  Week van de pauzehap