OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Mijn kind online

http://www.mijnkindonline.nl

Computeren - op pc, tablet of smartphone - is volgens 16% van de ouders de meest geliefde vrijetijdsbesteding van hun kind. De brochure Kinderen en internet is bedoeld voor ouders en leerkrachten die zich willen verdiepen in de online leefwereld van kinderen, en die willen weten hoe je kinderen daarin het beste kunt begeleiden.

Om ouders en leerkrachten te helpen schoolgaande kinderen te begeleiden op internet, heeft Mijn Kind Online in samenwerking met Digibewust een brochure gemaakt: Kinderen en internet. De brochure is er in twee versies. Een voor ouders met kinderen van 2 t/m 8 jaar en een voor ouders met kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Op www.mijnkindonline.nl vindt u informatie en brochures.
« Terug naar de lijst