OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Logopedie

www.logopedie-eilanden.nl

Sinds het voorjaar 2016 huurt Logopediepraktijk de Eilanden een ruimte op school. De praktijk is toegankelijk voor alle inwoners van Heinenoord en omgeving. De praktijk is allround, dat wil zeggen dat u met verschillende soorten logopedische problemen bij ons terecht kunt. Bijvoorbeeld; stemklachten, spraak-taalproblemen, afwijkend mondgedrag zoals duimen, open mondgedrag, tweetaligheid. Ook kunt u terecht voor een er nmalig logopedisch onderzoek of voor advies. Bij vragen kunt u ook altijd even binnenlopen, ik ben op donderdagochtend en vrijdag aanwezig. In principe werk ik die dagen in de kamer van de schooldirecteur van de Regenboog.

Ik ben niet in dienst van school, ik werk zelfstandig. De behandelingen worden rechtstreeks door mij ingediend bij de zorgverzekeraar van de patiï¿œnt. Het enige wat u moet regelen is een verwijsbriefje voor logopedie van uw huisarts/ specialist/ orthodontist.
In de schoolvakanties gaan de behandelingen in de regel gewoon door zodat de continuï¿œteit wordt gewaarborgd. Als dat noodzakelijk is kan er ook een aan-huis-behandeling plaatsvinden.

Neem bij vragen gerust contact op met:
Rachel van Reijmersdal logopedist / praktijkhouder.
06-14864454
info@logopedie-eilanden.nl
www.logopedie-eilanden.nl
« Terug naar de lijst