OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

http://www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl

De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht. BLVS ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd
« Terug naar de lijst