OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Orthopedagoog

http://www.123psychologen.nl/beroepstitels/orthopedagoog.html

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen.

Orthopedagogen zijn vaak werkzaam bij instellingen als de GGZ, jeugdhulpverlening of een instelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren. Een orthopedagoog heeft een academische opleiding pedagogiek gevolgd, met als specialisatie orthopedagogiek.

Op deze site vindt u allerlei informatie naar verschillende psychologen.

Daarnaast kunt u zoeken naar een specifiek type psycholoog. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een gezondheidszorgpsycholoog of naar een pedagoog die ondersteuning kan bieden bij de opvoeding van kinderen. Onder soorten psychologen kunt u zien wat voor soort psychologen er zoal bestaan en waar elk type psycholoog voor staat.

U kunt bij het zoeken naar de juiste psycholoog ook selecteren op de soorten diensten die hij of zij aanbiedt. Zo zijn er psychologen die zich bijvoorbeeld gespecialiseerd hebben in relatie- en familieproblemen, trauma's of kinderen en jeugd.

Tenslotte staat er bij elke psycholoog in de zoekresultaten vermeld of hij of zij een keurmerk heeft en/of aangesloten is bij bepaalde (branche-)verenigingen. Onder keurmerken en kwaliteit kunt u zien waar deze voor staan.

Tot slot is het raadzaam om bij minimaal twee of drie psychologen te informeren alvorens een keuze te maken.

« Terug naar de lijst