OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Lucertis

http://www.lucertis.nl/

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een organisatie in de geestelijke gezondheidzorg. Wij bieden een breed generalistisch en specialistisch behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Lucertis heeft ambulante teams, expertisecentra en een klinische voorziening.

Onze ambulante teams behandelen kinderen en jongeren met psychiatrische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen. Lucertis heeft expertisecentra voor 0 tot 6 jarigen. De ACT Jeugdteams bieden op outreachende wijze hulp aan jongeren met psychiatrische problemen die de weg naar de reguliere hulpverlening niet vinden. De Fjord is een Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie. Kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme kunnen terecht bij Sarr Expertisecentrum Autisme.

Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn is het aanbod op deze site onderverdeeld naar informatie voor kinderen/jeugd, informatie voor ouders/verzorgers en voor verwijzers.

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft 20 locaties in Noord-Holland en Zuid-Holland.
« Terug naar de lijst