OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Actief College

http://actiefcollege.nl/

Op het Actief College wordt actief geleerd. Met het hoofd en met de handen. Een deel van de opleiding bestaat uit de beroepsgerichte leerwegen waarbij de nadruk op de praktijkvakken ligt.

Praktijkonderwijs (bereidt voor op een plaats op de arbeidmarkt).
Basisberoepsgerichte leerweg (geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 2).
Leerwerktraject (variant van basisberoepsgerichte leerweg met een sterke praktijkcomponent, geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 2).
Kaderberoepsgerichte leerweg (geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 3 en 4).
De basis- en kaderleerlingen worden in het eerste en tweede jaar ingedeeld als basis-/kaderklas en als basis-/ kaderklas met leerwegondersteuning (LWOO).

Deze laatste klas noemen wij de instapklas. Deze groep heeft een eigen lokaal en krijgt les van een beperkt aantal docenten. Voor deze zorgleerlingen geldt een speciale aanmelding. Een externe instantie bepaalt welke leerling daarvoor in aanmerking komt. Voor deze leerlingen gelden speciale faciliteiten (bv. kleinere klassen).

Daarnaast is er ook een KGT-klas (kader, gemengd, theoretisch), speciaal bedoeld voor leerlingen met een gemengd advies vanuit de basisschool. Deze klas heeft een doorstroomprogramma voor een eventuele overstap naar MAVO 3. Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de splitsing plaats van basis- en kaderleerlingen, die vervolgens gedurende de laatste twee jaren van de bovenbouw les krijgen op het eigen niveau.
Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling ook een praktijkrichting.
Er zijn drie sectoren:
1. Sector zorg en welzijn breed;
2. Sector techniek breed (met bouwtechniek, mobiliteit, metalelectro en installatietechniek);
3. Economie.

Als voorbereiding op deze keuze staat op het rooster van de leerlingen uit het eerste en tweede brugjaar het vak praktische sectororiëntatie.
In een roulatiesysteem van telkens enkele weken ontvangen de leerlingen twee uur les in één van de sectoren.
In leerjaar twee krijgen zij in de laatste acht weken les in de afdeling van hun keuze.

Actief @work
In de onderbouw maken de leerlingen door middel van Actief @work uitgebreid kennis met de opleidingen in de verschillende sectoren (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie). Wekelijks volgen de leerlingen een praktijkblok binnen deze afdelingen als voorbereiding op de sectorkeuze voor de bovenbouw.
Op die manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende opleidingen die ze vanaf het derde jaar kunnen volgen.
« Terug naar de lijst