OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

September 2019 • Maandag 2 september:
  Eerste schooldag

 • Dinsdagavond 17 september:
  Verkiezing Leerlingenraad

  Jaarvergadering OR & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 25 t/m vrijdag 27 september:
  Schoolkamp voor groep 7 en 8

2018:

 • Donderdagmiddag 30 augustus:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen