OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Sint-Maarten

"U bent een ware vriend in nood".

De reis naar Sint-Maarten in de Kerstvakantie was indrukwekkend.
De dankbaarheid voor de materialen die we konden schenken was enorm.
Er waren ongeveer 60 leerlingen naar school gekomen, ook al was het vakantie, om de materialen in ontvangst te nemen. Er werden toespraken gehouden om iedereen in Nederland te bedanken voor de hulp en steun. De kinderen zongen het volkslied en het schoollied en lazen gedichten voor.